คุณมีความวิตกกังวลแบบไหน

แบบทดสอบนี้คือการจำลองสถานการณ์ ขอให้คุณตอบคำถาม โดยนึกเสียว่าคุณเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ และกำลังมองหางาน ไม่ว่าตอนนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม ขอให้คุณตอบคำถามด้วยทัศนคติของคุณเอง ณ ตอนนี้ อย่าเลือกโดยใช้ตัวเลือกหรือการกระทำในอดีตของคุณเป็นเกณฑ์

ฟรอยด์แบ่งประเภทของความวิตกกังวลไว้สามแบบ ได้แก่ ความวิตกกังวลจากสิ่งแวดล้อม (Reality Anxiety) ความวิตกจริต (Neurotic Anxiety) และ ความวิตกกังวลเชิงศีลธรรม (Moral Anxiety) ความวิตกกังวลจากสิ่งแวดล้อม คือความหวาดกลัวสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่อยู่รอบตัวเรา ความวิตกจริตคือความหวาดกลัวตัวเองว่า ตนจะไม่สามารถคุมสัญชาตญาณได้ และทำให้ตนถูกลงโทษสำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ความวิตกกังวลเชิงศีลธรรมคือความหวาดกลัวว่าตนจะทำอะไรที่ขัดต่อความสำนึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง

บุคลิกภาพและตัวตนความวิตกกังวลสมองสุขภาพเมตริกมนุษย์การทดสอบสุขภาพจิตบุคลิกภาพ
ประเภทของความวิตกกังวลของคุณคือ

ลองอีกครั้ง