1/?

แบบทดสอบพิมพ์ดีด › วัดความเร็วการพิมพ์ของคุณในหนึ่งนาที ได้แล้ว ตอนนี้

คำคมสุ่มคำภาษาไทย

แบบทดสอบพิมพ์ดีดนี้ใช้เวลาแค่ 60 วินาทีเพื่อดูค่าเฉลี่ยคำต่อนาที (WPM) ของคุณ ซึ่งได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากทีม A Real Me พวกเราคัดสรรคำคมมากว่า 500 ชุด และคำอีกกว่า 1000 คำเพื่อแบบทดสอบนี้

จากที่เท่าที่เรารู้มา สถิติโลกในปัจจุบันอยู่ที่225 คำต่อนาที ลองทดสอบความเร็วของคุณกับเพื่อนดูสิ หรืออัพโหลดผลลัพธ์คะแนนสูงๆของคุณลง Youtube เลย

ลองอีกครั้ง