จุดอ่อนของคุณคืออะไร

จุดอ่อน คือเรื่องอ่อนไหวที่สามารถทำเราตกเป็นเป้าได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลต่อบุคคลิกภาพและอารมณ์ แม้เราพยายามจะปกปิดจุดอ่อนเหล่านี้เสมอ แต่มันก็ยังยากที่จะต่อต้านการถูกจี้จุดเรื่องนิสัยของเรา ลองทำควิซนี้เพื่อดูให้รู้ว่าเรื่องไหนเป็นจุดอ่อนของคุณกันแน่

ตอบคำถามเหล่านี้อย่างซื่อตรงและค้นพบธรรมชาติของจุดอ่อนในตัวคุณ

บุคลิกภาพและตัวตนสุขภาพเมตริกมนุษย์บุคลิกภาพการทดสอบทางจิตวิทยา

จุดอ่อนของคุณคือ:

ลองอีกครั้ง