คุณกลับชาติมาเกิดกี่ครั้งแล้ว

การกลับชาติมาเกิดนั้นเป็นความเชื่อที่ว่า หลังจากตายลง วิญญาณของคนคนนั้นจะไปเกิดใหม่ในอีกร่างหนึ่ง ในวงวัฏรที่ไม่มีสิ้นสุดระหว่างการเกิดกับการดับ การเกิดใหม่นั้นเป็นหลักการพื้นฐานของหลากหลายศาสนาทั่วโลก ซึ่งมีทั้งฮินดูและพุทธรวมอยู่ในนั้นด้วย ในแง่จิตวิญญาณ พวกเขาเชื่อกันว่าวิญญาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกทางจิตวิญญาณอยู๋ตลอดกาล จะเวียนว่ายตายเกิดไปในร่างทางกายภาพชั่วคราวเป็นร่างๆ ไป

และที่น่าแปลกใจก็คือ คุณอาจไม่ได้กลับมาเกิดใหม่เป็นคนเสมอไป แต่ยังสามารถเป็นสัตว์ หรือเป็นต้นไม้ หรือแม้แต่กลายเป็นทพเจ้าเลยก็ยังได้ เพราะงั้นแล้ว คุณอยากรู้มั้ยล่ะว่าคุณได้ผ่านวัฏจกรแห่งเกิดและตายนี้มากี่ครั้งแล้ว

บุคลิกภาพและตัวตนบุคลิกภาพคุณค่ามนุษย์สนุกขำๆการเกิดใหม่
จำนวนครั้งที่คุณได้กลับชาติมาเกิดคือ:
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง