คุณมีแม่แบบบุคลิกภาพแบบใด

คาร์ล กุสตาฟ จุง (1875-1961) นักจิตวิทยาชาวสวิส เขาเริ่มทำงานวิจัยร่วมกับซิกมุนด์ ฟรอยด์เกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เป็นเวลากว่า 6 ปี ตั้งแต่ปี 1907 ภายหลังจุงมีแนวคิดที่ต่างจากฟรอยด์ และได้พัฒนามาเป็นทฤษฎีจิตวิทยาของตนเอง โดยเขาให้ความสำคัญกับ "ความหลากหลาย" และแบ่งบุคลิกภาพต่างๆออกเป็นคนที่เก็บตัว (Introversion) และคนที่เปิดเผย (Extroversion) และยังแบ่งการมีสำนึกรู้ออกเป็น จิตไร้สำนึกที่สะสมมาแต่อดีตกาล (Collective Unconscious) และประสบการณ์ไร้สำนึก (Personal Unconscious) จุงเคยเป็นอดีตนายกสมาคมจิตวิเคราะห์สากล (International Psychoanalytical Society) และประธานขององค์กรความร่วมมือด้านจิตบำบัดนานาชาติ (International Association of Psychotherapy) และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันจิตวิทยาจุง (Jung Psychology Institute) เขาเสียชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่ 6 มิถุนายน 1961 ทฤษฎีและแนวคิดของเขายังคงมีอิทธิต่อการศึกษาด้านจิตวิทยามาจนถึงปัจจุบัน

คุณมีแม่แบบบุคลิกภาพทั้ง 12 แบบใด ลองทำแบบทดสอบแล้วหาคำตอบดูสิ!

บุคลิกภาพและตัวตนแบทดสอบหาต้นแบบบุคลิกเมตริกมนุษย์บุคลิกภาพการทดสอบทางจิตวิทยาท๊อป 30

คุณมีแม่แบบบุคลิกภาพแบบ

ลองอีกครั้ง