ควิซทหาร กวี ราชา

คุณเหมาะจะเป็นอาชีพไหนกัน ? หรือว่าคุณมีส่วนผสมของแต่ละอาชีพประมาณอย่างละกี่ % ?

คุณเป็นนักรบเยี่ยงทหาร หรือนักฝันอย่างกวี ? บางทีเสน่ห์และความเป็นผู้นำของคุณน่าจะเหมาะที่เป็นราชา ? หรือบางทีอาจจะเป็นอย่างละนิดละหน่อย ลองทำควิซนี้ดูเพื่อหาคำตอบว่าคุณมีองค์ประกอบของแต่ละอาชีพมากน้อยแค่ไหนกัน !

ควิซ ทหาร กวี ราชา คืออะไร ?

ไอเดียในจัดสรรคนไปในรูปแบบต่างๆ เช่น ทหาร กวี และ ราชา นั้นย้อนกลับไปยุคโบราณเมื่อนักปราชพยายามที่จะเสาะหาวิธีทำความเข้าใจพฤติกรรมและบุคลิกของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น นักปรัชญาชาวกรีกเพลโตได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ ผู้พิทักษ์ นักปรัชญา และ ผู้ปกครอง ในผลงานชื่อดังของเขาอย่าง The Republic

เวลาผ่านไปต้นแบบเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายบริบทมากขึ้น เช่น นวนิยาย จิตวิทยาและการช่วยเหลือตัวเอง ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนไอเดียว่าผู้คนสามารถถูกจัดสรรเป็นกลุ่มต้นแบบเหล่านี้ก็จริง คนจำนวนมากก็ยังเห็นว่าเป็นการดีที่จะเข้าใจตนเองและคนอื่นมากขึ้น

ควิซ ทหาร กวี ราชา นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้คนได้สำรวจอีกด้านของบุคลิกพวกเขา โดยการตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจ คุณค่าและพฤติกรรม ผู้ทำควิซจะได้คำตอบว่าพวกเขาเหมาะกับอาชีพใดที่สุด ผู้ทำควิซบางคนอาจจะเด่นไปทางใดทางนึง ในขณะที่บางคนอาจจะมีส่วนผสมระหว่างสองถึงสามอาชีพพร้อมกันก็เป็นได้

สรุปแล้ว ควิซนี้ออกแบบมาเพื่อความสนุกที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง จุดแข็ง และคุณภาพของตัวผู้ทำควิซนั่นเอง

คำอธิบายแต่ละอาชีพ:

ทหาร

ทหารเป็นบุคคลที่เน้นการลงมือทำจริง มักให้ความสำคัญกับวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การทำเป้าหมายให้สำเร็จ และมักขับเคลื่อนด้วยสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่เสมอ

ข้อดี:

 1. ทหารมีความน่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ พวกเขาเป็นที่ไว้วางใจว่าสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้
 2. พวกเขามีความรับผิดชอบสูงและมักจะเต็มใจเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 3. ทหารเก่งในการปฏิบัติตามกฎและขั้นตอน และมักมีทักษะในการทำงานภายใต้การบังคับบัญชาเสมอ

ข้อเสีย:

 1. ทหารนั้นไม่มีความยืดหยุ่นหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และบางครั้งอาจจะดูมีความคิดที่เคร่งครัดจนเกินไป
 2. พวกเขามีปัญหาในด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และอาจมีปัญหาในการคิดนอกกรอบอยู่บ้าง
 3. ทหารอาจมีปัญหากับการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่แน่นอน

หน้าที่การงาน:

ทหารอาจเก่งในสายอาชีพที่ต้องมีวินัย มีโครงสร้าง และการยึดมั่นในกฎเกณฑ์และขั้นตอน เช่น การทหาร ตำรวจ หรือการรับราชการ พวกเขายังอาจประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือธุรกิจที่มีลำดับชั้นที่ชัดเจนและมีบทบาทที่กำหนดไว้อย่างดี

ความสัมพันธ์:

ทหารมีเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์ และให้ความสำคัญกับคุณค่าและบทบาทของแต่ละเพศแบบดั้งเดิมค่อนข้างมาก พวกเขามักมีปัญหาในการการแสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์ และอาจต้องการคู่ครองที่สามารถเข้าใจและการสนับสนุนทางความรู้สึกได้

คู่ครองที่ส่งเสริมคุณ

ทหารอาจได้รับประโยชน์จากคู่ครองที่มีความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้างมากกว่า และคนที่สามารถช่วยพวกเขามองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองที่ต่างออกไป

คู่ครองที่ไม่ค่อยเหมาะสม

ทหารมีนิสัยขั้วตรงข้ามกับนิสัยที่โดดเด่นและกล้าแสดงออกของคนประเภทราชา และอาจจะเจอความยากลำบากในความสัมพันธ์นั้นๆ ได้

คำแนะนำโดยรวม:

 • สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนกับคนประเภทราชา เนื่องจากพวกเขาชอบความตรงไปตรงมาและความชัดเจน
 • ยอมรับความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์และข้อมูลเชิงลึกจากคนประเภทกวีแนะนำ แม้ว่าจะความคิดนั้นจะแตกต่างไปจากของคุณเองก็ตาม
 • เปิดใจรับฟังความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่น ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ตรงกับแนวคิดของคุณก็ตาม

กวี

กวีเป็นบุคคลที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพวกเขามักให้ความสำคัญกับการแสดงออกและการเติบโตของตนเอง พวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นคนช่างคิดช่างไตร่ตรอง และมักขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะเข้าใจตนเองและโลกรอบตัวของพวกเขาให้มากขึ้นอยู่เสมอ

ข้อดี:

 1. กวีมักมีความเข้าใจลึกซึ้งและสัญชาตญาณที่ดี และอาจมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอารมณ์และแรงจูงใจของมนุษย์อีกด้วย
 2. พวกเขามักมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และรู้จักคิดนอกกรอบ
 3. กวีสามารถสร้างแรงบันดาลใจและชี้นำผู้อื่นผ่านคำพูดและแนวคิดได้

ข้อเสีย:

 1. กวีอาจเจอปัญหากับงานที่ดูเป็นรูปธรรมหรืองานเชิงปฏิบัติ และอาจประสบปัญหาในการปฏิบัติตามแผนหรือสัญญาต่างๆ ได้
 2. บางทีพวกเขาอาจมีความคาดหวังที่เพ้อฝันหรือเกินจริงมากเกินไป และอาจพบเข้ากับความผิดหวังได้
 3. กวีอาจรับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือการปฏิเสธไม่ค่อยได้ดีนัก และมักมีปัญหากับด้านความมั่นใจในตนเองหรือความภูมิใจในตนเอง

หน้าที่การงาน:

กวีอาจเก่งในอาชีพที่ทำให้พวกเขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก เช่น งานเขียน ศิลปะ หรือดนตรี พวกเขายังอาจประสบความสำเร็จในสาขาที่ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ เช่น การให้คำปรึกษาหรืองานสังคมสงเคราะห์

ความสัมพันธ์:

กวีมีแนวโน้มที่จะเป็นคู่ครองในอุดมคติที่มีความโรแมนติก และมองเห็นคุณค่าของความลึกซึ้งทางอารมณ์และการที่มีอะไรคล้ายคลึงกัน พวกเขาอาจต้องการคู่ครองที่สามารถให้การสนับสนุนและความเข้าใจ และคนที่พร้อมจะเปิดประสบการณ์และแนวคิดใหม่ ๆ ร่วมกับพวกเขา

คู่ครองที่ส่งเสริมคุณ

กวีอาจได้รับประโยชน์จากคู่ครองที่สามารถมอบความความมั่นคงให้พวกเขา และผู้ที่สามารถช่วยลงมือเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาให้กลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้จริงๆ

คู่ครองที่ไม่ค่อยเหมาะสม

กวีอาจมีข้อขัดแย้งกับนิสัยที่เข้มงวดและเป็นระเบียบของคนประเภททหาร และอาจประสบปัญหาในการทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ได้

คำแนะนำโดยรวม:

 • เปิดใจรับแนวคิดที่นำไปใช้ได้จริงและเป็นรูปธรรมที่คนประเภททหารแนะนำ แม้ว่าพวกเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการไม่มากเท่าคุณก็ตาม
 • ใช้สัญชาตญาณและความฉลาดทางอารมณ์ของคุณเพื่อทำความเข้าใจความต้องการ และแรงกระตุ้นจากคนประเภทราชา และเลือกวิธีสื่อสารของคุณให้เหมาะสม
 • เปิดใจและประนีประนอมเพื่อหาจุดที่อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ แม้ว่าจะหมายถึงการที่ต้องละทิ้งอุดมคติของคุณเองก็ตาม

ราชา

ราชาเป็นคนที่กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ และเห็นคุณค่าของอำนาจและการควบคุม พวกเขามีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จและมักจะมีความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นอย่างมาก

ข้อดี:

 1. ราชามักมีทักษะในการเป็นผู้นำและการตัดสินใจ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้อื่นได้
 2. พวกเขามีความมั่นใจในตนเองและความภาคภูมิใจในตนเองอย่างมาก และกล้าเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายเพราะความเชื่อมั่นที่มีอยู่มากมาย
 3. ราชาสามารถรับมือกับความเครียดและความกดดันได้ดี และมักจะประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันหรือการเดิมพันที่สูง

ข้อเสีย:

 1. ราชอาจเป็นคนที่ชอบควบคุมมากเกินไป และมีปัญหากับเรื่องความเห็นอกเห็นใจหรือการทำความเข้าใจผู้อื่น
 2. พวกเขาอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเย่อหยิ่งหรือหลงตัวเอง และมักรับคำติชมหรือคำวิจารณ์ไม่ค่อยได้
 3. ราชาอาจมีปัญหาในเรื่องการมอบหมายหน้าที่หรือไว้วางใจผู้อื่น และบางทีอาจทำให้ต้องแบกความรับผิดชอบไว้กับตัวเองมากเกินไป

หน้าที่การงาน:

ราชาอาจเก่งในอาชีพที่สามารถมีอำนาจและการจัดการควบคุม เช่น ธุรกิจ การเมือง หรือกฎหมาย พวกเขายังอาจประสบความสำเร็จในสาขาที่ต้องใช้การคิดเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ เช่น การเงินหรือที่ปรึกษา

ความสัมพันธ์:

ราชามีแนวโน้มที่จะมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก และอาจเห็นคุณค่าของความอิสระ พวกเขามักมีปัญหากับเรื่องการแสดงความรู้สึกหรือแสดงความรัก และอาจต้องการคู่ครองที่สามารถให้การสนับสนุนและเข้าใจ และพร้อมจะเคารพความต้องการพื้นที่ส่วนตัวของคนประเภทราชาด้วย

คู่ครองที่ส่งเสริมคุณ

ราชาอาจได้รับประโยชน์จากคู่ครองที่สามารถให้ความมั่นคงกับพวกเขาได้ และผู้ที่สามารถช่วยให้พวกเขาจัดระเบียบและทำงานได้อย่างราบลื่น

คู่ครองที่ไม่ค่อยเหมาะสม

ราชาอาจขัดแย้งกับนิสัยเจ้าอารมณ์และสร้างสรรค์ของคนประเภทกวี และมักมีปัญหาในการทำความเข้าใจคุณค่าและความสนใจของคู่ครองเสมอ

คำแนะนำโดยรวม:

 • ปรับใช้และเคารพความมั่นคงและกฎเกณฑ์ที่คนประเภททหารแนะนำ และทำงานภายในกรอบงานเหล่านั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
 • รับรู้และเห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจที่คนประเภทกวีแนะนำ และใช้ความคิดของพวกเขาประกอบการตัดสินใจของคุณเอง
 • ตั้งใจรับฟังอารมณ์และความต้องการของผู้อื่น และใช้อำนาจและอิทธิพลของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่จะเกิดประโยชน์ต่อทุกคน

สถิติโดยรวมของควิซ ทหาร กวี ราชา ของแต่ละประเทศ

ประเทศทหารกวีราชา
United States32.237.830.0
Canada34.429.835.8
United Kingdom28.937.034.1
Germany35.528.536.0
France36.730.432.9
Japan30.331.338.4
Brazil37.738.124.2
Australia32.731.236.1
New Zealand29.831.239.0
Switzerland32.936.230.9
Norway33.634.232.2
Sweden34.530.035.5
Netherlands37.838.024.2
Denmark31.429.339.3
Finland32.829.537.7
Austria28.737.433.9
Belgium35.031.433.6
Ireland33.930.136.0
Iceland36.137.726.2
Luxembourg34.437.528.1
Singapore30.328.840.9
South Korea32.031.136.9
Israel29.836.333.9
United Arab Emirates38.336.025.7
Qatar28.436.535.1
Saudi Arabia35.736.028.3
Kuwait31.929.538.6
Italy34.631.633.8
Spain31.531.636.9
Portugal34.737.228.1
Greece29.635.435.0
Cyprus34.036.030.0
Malta33.632.633.8
Slovenia29.528.641.9
Estonia31.533.435.1
ข้อมูลเชิงสถิติเก็บบันทึกผ่าน Google Analytics ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2023 จนถึงพ.ย. 2023 ขนาดผู้ทดสอบ: 25%.

ตัวละครสมมติที่วิเคราะห์โดยควิซ ทหาร กวี ราชา

ตัวละครจากเรื่องทหารกวีราชา
Harry PotterHarry Potter series25.6559.1715.18
Sherlock HolmesSherlock Holmes series36.5341.0122.46
James BondJames Bond series69.423.6826.90
SupermanDC Comics36.1913.2550.56
Spider-ManMarvel Comics38.0239.8022.18
Luke SkywalkerStar Wars series27.2824.8047.92
BatmanDC Comics46.6726.1027.23
Frodo BagginsThe Lord of the Rings series49.1749.211.62
Hermione GrangerHarry Potter series36.1517.4546.39
Iron ManMarvel Comics32.2613.4554.29
Wonder WomanDC Comics41.7715.2143.03
Katniss EverdeenThe Hunger Games series53.9726.5119.53
Han SoloStar Wars series50.3938.9410.68
Captain AmericaMarvel Comics55.6516.4227.93
GandalfThe Lord of the Rings series13.2523.3163.44
Darth VaderStar Wars series45.173.7851.05
WolverineMarvel Comics69.2225.335.45
Jon SnowGame of Thrones series40.3324.8034.87
The JokerDC Comics27.8365.346.82
Huckleberry FinnAdventures of Huckleberry Finn39.6357.303.08
GokuDragon Ball series42.1631.2526.59
Naruto UzumakiNaruto series36.1726.5437.29
LuffyOne Piece series40.0620.9239.01
Light YagamiDeath Note28.8919.7951.32
Edward ElricFullmetal Alchemist series39.8221.8438.34
VegetaDragon Ball series53.078.4138.52
InuyashaInuyasha42.7233.7223.57
Mikasa AckermanAttack on Titan78.2911.779.93
Sailor MoonSailor Moon series17.6956.6425.67
Asuka Langley SoryuNeon Genesis Evangelion59.1133.157.73
Spike SpiegelCowboy Bebop32.9939.2227.79
Homura AkemiPuella Magi Madoka Magica54.1829.9715.85
Levi AckermanAttack on Titan69.736.3323.93
Ash KetchumPokémon22.7722.7154.52
SaitamaOne Punch Man46.1219.2534.63
KiritoSword Art Online42.0638.6519.29
Shinji IkariNeon Genesis Evangelion18.7557.1824.07
RemRe:Zero36.9738.8224.21
Deku (Izuku Midoriya)My Hero Academia32.5828.6238.80
Hisoka MorowHunter x Hunter25.0134.6440.35
ข้อมูลดังกล่าวสร้างผ่านระบบอัลกอริธึมขั้นสูง ที่นำข้อมูลของแต่ละตัวละครมาวิเคราะห์ในควิซทหาร กวี ราชา

แถมให้ ...

Soldier, Poet, King โดย The Oh Hellos เป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมที่คุณไม่ควรพลาด ! ลองไปรับฟังกันได้เลยที่คลิป YouTube ด้านล่าง:

บุคลิกภาพและตัวตนแบทดสอบหาต้นแบบบุคลิกบุคลิกภาพ
คุณมีองค์ประกอบของแต่ละอาชีพ (ทหาร/กวี/ราชา) ดังนี้:

ลองอีกครั้ง