โลกภายในของคุณเป็นสีอะไร

สีมีอิทธิพลอันหยั่งลึกต่อการรับรู้โลกของเรา สีที่แตกต่างกันต่างก็เชื่อมกับอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงความหมายที่ลึกล้ำไปกว่าภาษาและตรรกะ การสื่อด้วยสีคือการรับรู้โลกภายในของเราด้วยวิธีสุดพิเศษ

คุณอยากจะรู้ว่าโลกภายในของคุณเป็นสีอะไรมั้ย ลองทำแบบทดสอบนี้ดู คุณอาจจะได้ค้นพบตัวตนใหม่ๆของตัวเองก็เป็นได้

บุคลิกภาพและตัวตนสีสันเมตริกมนุษย์บุคลิกภาพการทดสอบทางจิตวิทยา

สีของโลกภายในของคุณคือ

ลองอีกครั้ง