นิสัยอะไรของฉันที่ทำให้คนอื่นไม่พอใจ

พวกเราต่างก็ทำให้คนอื่นไม่พอใจในบางครั้ง คนเราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม เราสามารถปรับปรุงตัวได้ และการรู้ว่านิสัยเสียของตัวเองคืออะไรจะช่วยให้เราสื่อสารและปฎิบัติตัวกับคนอื่นได้ดีขึ้น

กรุณาตอบคำถามทั้ง 30 ข้อต่อไปนี้ด้วยความสัตย์จริง

บุคลิกภาพและตัวตนเมตริกมนุษย์บุคลิกภาพ

คุณตอบครบทุกคำถามแล้ว! มาดูผลลัพธ์กัน...

ลองอีกครั้ง