แบบทดสอบบุคลิกภาพใหญ่ 5 อย่าง

ลักษณะบุคลิกภาพใหญ่ 5 อย่างได้รับการยอมรับโดยสากลว่าเป็นวิธีที่บรรยายลักษณะบุคลิกภาพของคนได้แม่นยำที่สุด โดยศึกษาจากพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์

คำถามทั้ง 25 ข้อนี้เป็นการจำลองสถานการณ์ โดยสมมติว่าคุณเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่กำลังหางาน ลองทำความรู้จักตัวเองตามลักษณะบุคลิกภาพใหญ่ 5 อย่าง (The Big Five: OCEAN) ได้แก่ ความเปิดรับประสบการณ์ (Openness) ความพิถีพิถัน (Conscientiousness) ความยินยอมเห็นใจ (Agreeableness) ความสนใจต่อสิ่งภายนอก (Extraversion) และความไม่เสถียรทางอารมณ์ (Neuroticism)

บุคลิกภาพและตัวตนบุคลิกภาพคุณค่ามนุษย์
ผลลัพธ์แบบทดสอบบุคลิกภาพของคุณคือ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง