ฉันควรจะสูงเท่าไร

ความสูงของบุคคลจะวัดจากระยะห่างระหว่างศีรษะกับพื้นดิน ตามแนวตั้ง กรรมพันธุ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยกำหนดความสูงของคน เช่นเดียวกับปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น การทานอาหาร การเล่นกีฬา สิ่งแวดล้อม วิถึชีวิต เผ่าพันธุ์และอื่นๆ

แบบทดสอบนี้จะวิเคราะห์ความสูงที่ควรจะเป็นของคุณ ผ่านหลายๆแง่มุมทางจิตวิทยา แล้วคุณจะต้องแปลกใจ!

ขำๆความสูงเมตริกมนุษย์ความสูงในอุดมคติบุคลิกภาพการทดสอบทางจิตวิทยา
ความสูงอุดมคติของคุณ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง