1/?

ฉันควรจะสูงเท่าไร

ความสูงของบุคคลจะวัดจากระยะห่างระหว่างศีรษะกับพื้นดิน ตามแนวตั้ง กรรมพันธุ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยกำหนดความสูงของคน เช่นเดียวกับปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น การทานอาหาร การเล่นกีฬา สิ่งแวดล้อม วิถึชีวิต เผ่าพันธุ์และอื่นๆ

แบบทดสอบนี้จะวิเคราะห์ความสูงที่ควรจะเป็นของคุณ ผ่านหลายๆแง่มุมทางจิตวิทยา แล้วคุณจะต้องแปลกใจ!

ดูเพิ่มเติม
ความสูงอุดมคติของคุณ

แชร์บนเฟซบุ๊ค
ลองอีกครั้ง
แบบทดสอบวัััดอายุจิตคุณถนัดสมองซีกซ้ายหรือซีกขวา แบบทดสอบทายใจจากปีเกิดของฉันแบบทดสอบคลังศัพท์ภาษาไทยออนไลน์ฉันจะหมดอายุขัยเมื่อไรแบบทดสอบพิมพ์ดีด › วัดความเร็วการพิมพ์ของคุณในหนึ่งนาที ได้แล้ว ตอนนี้แบบทดสอบวัดระดับสติปัญญาปี 2014คุณควรประกอบอาชีพอะไรคุณจำแนกสีได้มากแค่ไหนกัน?แบบทดสอบวัดความเข้ากันจากชื่อแบบทดสอบไอคิว 2015แบบทดสอบวัดบุคลิคภาพตามวิชาชีพแบบทดสอบเชาว์อารมณ์ของโกลแมนแบบทดสอบ IQ 3 ด้าน (เวอร์ชั่น 2016)แบบทดสอบคะแนนสุขภาพระดับภาษาอังกฤษของคุณอยู่ระดับไหนแบบทดสอบภูมิศาสตร์โลกคุณคือสัตว์ชนิดใดชาติที่แล้วคุณคือใครคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลคนไหนคุณเป็นเจ้าชายดิสนียส์คนไหนคุณเป็นเจ้าหญิงดิสนียส์คนไหนรูปแบบความผูกพันของคุณเป็นแบบไหนบาป 7 ประการที่มีในตัวคุณ?