คุณหลงตัวเองแค่ไหน

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (NPI: Narcissistic Personality Inventory) ออกแบบโดยด็อกเตอร์รัสกิน ในปี 1979 เป็นแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบอาการหลงตัวเองที่ใช้บ่อยที่สุด

ถ้าเอาตามหลักแล้ว แบบทดสอบทางจิตวิทยานี้ไม่สามารถทำแบบออนไลน์ได้ แต่พวกเราได้ทำการปรับเปลี่ยนแบบทดสอบและพัฒนารูปแบบที่เรียบง่ายขึ้นมา เพื่อให้คุณได้ทดสอบด้วยตัวเอง!

บุคลิกภาพและตัวตนเมตริกมนุษย์narcissismบุคลิกภาพเชิงลบบุคลิกภาพ
คะแนนความหลงตัวเองของฉันคือ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง