จุดจบของคุณจะเป็นอย่างไร

ความตายมาในทุกรูปแบบ และเราต่างก็ต้องพบจุดจบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง บางคนอาจจะไหลตาย บางคนเสียชีวิตในการต่อสู้ บางคนอาจจะถูกเปียโนทับตาย...

คุณจะตายยังไง มาลองหาคำตอบกัน!

ขำๆdaily-routineความตายเมตริกมนุษย์บุคลิกภาพ
จุดจบของคุณและ ความเป็นไปได้ที่จะเกิด:

ลองอีกครั้ง