แบบทดสอบคุณภาพการนอนหลับ

คุณหลับได้ดีแค่ไหนกันนะ

คุณนอนหลับทุกวัน แต่คุณเข้าใจการทำงานของการนอนหลับหรือไม่ การนอนหลับเป็นกิจวัตรประจำวันในทุกๆ วันของเราแต่คนส่วนใหญ่ก็ละเลยไป ระดับความสามารถในการนอนหลับของคุณจะช่วยบอกวิธีการใช้เวลาระหว่างตื่นให้กับคุณ นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันพบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับระดับสติปัญญาของมนุษย์ เมื่ออ้างอิงจากผลการศึกษานี้ จะพบว่าผู้ที่นอนหลับได้สนิทกว่า จะได้ฟื้นฟูสมองและทำให้สมองมีการทำงานที่ดีกว่า

แบบทดสอบนี้ออกแบบร่วมกับผลการศึกษาและคำแนะนำจากมูลนิธิ American Sleep รวมไปถึงผลการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยให้คุณนอนหลับได้สนิทขึ้นและตื่นอย่างสดชื่น มาลองทำแบบทดสอบกันเถอะ ลองดู บางทีคืนนี้คุณอาจได้หลับสนิทที่สุดเลยก็ได้นะ

บุคลิกภาพและตัวตนdaily-routineเมตริกมนุษย์ทดสอบไอคิวบุคลิกภาพการนอนหลับ
คะแนน ดัชนีวัดการนอนหลับ ของคุณคือ:
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง