แบบทดสอบความเปราะบาง

2022 อัพเดตข้อมูลทางสถิติ

คุณมักจะรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงและควบคุมไม่ได้หรือไม่ คุณคิดมากหรือหวาดระแวงอยู่เสมอหรือเปล่า คุณรู้สึกพังทลายเมื่อเจอความพ่ายแพ้ใช่ไหม การทดสอบความเปราะบางนี้จะให้คำตอบแก่คุณ ตามความหมายแล้ว "บุคลิกภาพเกล็ดหิมะ" หมายถึงคนที่มีจิตใจที่เปราะบางและอ่อนแอ บุคคลสามารถเป็นเกล็ดหิมะได้ด้วยเหตุผลหลายประการ และคุณสมบัติเชิงลบเหล่านี้สามารถแสดงออกมาได้หลายวิธี

แบบทดสอบนี้แบ่งลักษณะในชีวิตประจำวันของ "บุคลิกภาพแบบเกล็ดหิมะ" ออกเป็น 6 คุณสมบัติ ได้แก่ ความขี้หงุดหงิด ความเอาแต่ได้ ความเจ้ากี้เจ้าการ ความกดขี่ตัวเอง ความเอาแต่ใจตัวเอง และความหมกมุ่นในตัวเอง ขณะทำแบบทดสอบ คุณควรอ่านคำถามและให้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดตามสถานการณ์จริงของคุณ ในการทำเช่นนี้ คุณจะได้เห็นสิ่งที่บรรยายตัวคุณ คุณมีความกล้าที่จะเผชิญกับตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือไม่ มารับคำท้าของเราได้เลย

“แบบทดสอบความเปราะบาง” คืออะไร

แบบทดสอบความเปราะบาง ประกอบด้วยคำถาม 30 ข้อ ซึ่งหลักๆ แล้วจะใช้เพื่อประเมินคุณสมบัติทางจิตวิทยาและลักษณะบุคลิกภาพเชิงลบของผู้ทดสอบ นอกจากนี้ก็ยังมีคำแนะนำของแต่ละมิติ และวิธีการปรับปรุงแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของคุณด้วย

ฉันสามารถใช้ "แบบทดสอบความเปราะบาง" เพื่อประเมินคนอื่นได้หรือไม่

แน่นอนว่าคุณสามารถตอบแบบทดสอบโดยอิงจากสิ่งที่คาดว่าคนคนนั้นจะทำ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่แน่ใจในบางคำถามว่าคนคนนั้นจะตอบว่าอย่างไร มันก็จะกลายเป็นการเดา ซึ่งนั่นย่อมลดความแม่นยำของแบบทดสอบลงไป

คำอธิบายโดยละเอียดของนิสัยแต่ละมิติ

ขี้หงุดหงิด

“หงุดหงิดง่าย” หมายถึง คุณหงุดหงิดง่าย ซึ่งมักจะถูกกระตุ้นจากเรื่องเล็กน้อยหรือทำให้รุนแรงขึ้นจากคำพูดและพฤติกรรมของคนอื่น สิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นหรือไร้เหตุผลซึ่งคนอื่นไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น

หากคุณรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณ “อยู่ในจุดนั้น” และคุณ “ไม่ไหวแล้ว” คุณอาจต้องการเริ่มควบคุมตนเองให้เข้มแข็งขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่ากำลังจะโกรธและทนไม่ไหว ให้ลองหายใจเข้าลึกๆ หยุด 10 วินาที และใช้จิตตานุภาพและการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อสงบสติอารมณ์ คุณยังควรลองเล่นกีฬามากขึ้นในวันธรรมดา ใส่ใจกับการพักผ่อนและการผ่อนคลาย และพยายามคิดในแง่บวกให้มากขึ้น

เห็นแก่ได้

"เห็นแก่ได้" อธิบายถึงคนที่ชอบเอาเปรียบ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเงิน คนเห็นแก่ได้มีสภาพจิตใจที่แสดงการปกป้องตนเองมากเกินไปและไม่แยแสต่อผู้อื่น

หากในการปฏิสัมพันธ์ประจำวันของคุณกับผู้อื่นนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับความสนใจและการคำนวณมากเกินไปของคุณเอง คุณสามารถลองเริ่มจากการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ความสุขและความสำเร็จที่มาพร้อมกับความเมตตานี้อาจทำให้คุณได้รับการประเมินที่ดีขึ้น ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ของคุณ และทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันมากขึ้น

เจ้ากี้เจ้าการ

“เจ้ากี้เจ้าการ” บรรยายถึงบุคคลที่เย่อหยิ่งและมีอำนาจที่ชอบออกคำสั่งผู้อื่น ในชีวิตจริงมักจะแสดงออกมาให้เห็นถึงความดื้อรั้น ความอวดดี และระเบียบวินัยที่เคร่งครัด คนหยิ่งมักจะทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดและบางครั้งก็สร้างความขัดแย้งระหว่างบุคคลอย่างรุนแรง คุณสมบัตินี้ไม่จำเป็นต้องมาจากการดูถูกผู้อื่น แต่มาจากสภาวะของการป้องกันทางจิตใจ

หากในชีวิตประจำวันของคุณ คุณมีปัญหากับความคิดที่ไม่สามารถร่วมมือกับผู้อื่นได้ รู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจหรือกลัวว่าคุณเข้มงวดกับผู้อื่นมากเกินไป คุณสามารถเริ่มจากการยอมรับมากขึ้นและวิจารณ์น้อยลง การเสริมสร้างการรับรู้ด้วยการตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของผู้คน และเพิ่มความแข็งแกร่งจากความก้าวหน้าของตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้ก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีความสงบสุขและมั่นคงมากขึ้น

กดขี่ตัวเอง

“กดขี่ตัวเอง” หมายถึงผู้ที่ประเมินตนเองต่ำเกินไป มีหลายสาเหตุที่คนเรามีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ อย่างการขาดความอบอุ่นในครอบครัวในวัยเด็ก ขาดความตระหนักรู้ในตนเอง และตั้งความคาดหวังในตนเองสูงเกินไปหรือสูงเกินความสามารถของตนเอง การรักษาความภาคภูมิใจในตนเองไม่ให้สูงเกินไปจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง แต่ความนับถือตนเองที่ต่ำอย่างรุนแรงอาจเป็นตัวถ่วง ก่อให้เกิดการมองโลกในแง่ลบและขัดขวางการพัฒนาตนเองได้

หากคุณรู้ตัวว่าคุณมีความคิดแบบ "กดขี่ตัวเอง" คุณสามารถใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้เพื่อปรับเปลี่ยนได้ ก่อนอื่น โปรดยอมรับตัวตนที่ไม่สมบูรณ์แบบของคุณ โดยมองจุดแข็งและยอมรับข้อบกพร่องของคุณ ประการที่สอง ขยายระดับการรับรู้ของคุณต่อไป ศึกษาเพิ่มเติม อ่านมากขึ้น และเอาชนะความรู้สึกด้อยทางปัญญาใดๆ ในที่สุด คุณสามารถค่อยๆ สร้างความมั่นใจในตนเองผ่านระบบการให้รางวัลตนเอง เพื่อนำความรู้สึกสำเร็จและความสุขในการทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ให้สำเร็จ และค่อยๆ กำจัดความไวต่อความอ่อนแอและความล้มเหลวลงให้ได้

เอาแต่ใจตัวเอง

“การเอาแต่ใจตัวเอง” เป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดแบบปัจเจกชนที่เน้นความคิดของตนเองมากเกินไป ภาวะทางจิตใจนี้แสดงให้เห็นในความภาคภูมิใจในตนเองที่แข็งแกร่ง การป้องกันที่มากเกินไป ความดื้อรั้น การให้คุณค่ากับความรู้สึกและความสนใจของตนเองมากเกินไป และอื่นๆ ซึ่งมันสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่ดีและอาจถึงขั้นแยกต้องตัวออกมา

การปรับปรุง "ความเอาแต่ใจตัวเอง" จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ เมื่อคุณขาดการตระหนักรู้ในตนเอง คุณสามารถท้าทายตัวเองให้เข้าใจมากกว่าเดิมโดยการฟังให้มากขึ้น มีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม ด้วยวิธีนี้คุณก็จะสามารถวิเคราะห์และเข้าใจตัวเองได้อย่างเต็มที่

หมกมุ่นกับตัวเอง

ตรงๆ ตัว "หมกมุ่นในตัวเอง" หมายถึงสภาพจิตใจที่ชื่นชมตนเองซึ่งแสดงออกถึงความมั่นใจในตนเองมากเกินไปหรือแสวงหาการยกย่องและคุณค่าในตนเองจากผู้อื่น

หากคุณต้องการเปลี่ยนสภาพจิตใจ คุณต้องตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองและชีวิตของคุณเข้ากับโลกกว้างรอบตัวคุณการให้คุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในขณะที่คุณสามารถทำให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางได้ แต่คุณก็ไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกของทุกคนนะ

การตีความผลคะแนนของ "แบบทดสอบความเปราะบาง"

ผลการทดสอบออนไลน์เหล่านี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากคะแนนของแต่ละข้อไม่เกิน 60 คะแนน นั่นเป็นเรื่องปกติ และคุณไม่ต้องกังวลกับมัน

3 นิสัยเปราะบางสูงสุด ของแต่ละประเทศ

ภาพรวมทั้งหมดหมกมุ่นกับตัวเองเจ้ากี้เจ้าการเอาแต่ใจตัวเอง
🇨🇦 แคนาดาหมกมุ่นกับตัวเองเห็นแก่ได้เจ้ากี้เจ้าการ
🇬🇧 สหราชอาณาจักรหมกมุ่นกับตัวเองเจ้ากี้เจ้าการเอาแต่ใจตัวเอง
🇺🇸 สหรัฐอเมริกาหมกมุ่นกับตัวเองเจ้ากี้เจ้าการเอาแต่ใจตัวเอง
🇦🇺 ออสเตรเลียเจ้ากี้เจ้าการเอาแต่ใจตัวเองขี้หงุดหงิด
🇩🇪 เยอรมันเจ้ากี้เจ้าการเอาแต่ใจตัวเองขี้หงุดหงิด
🇸🇪 สวีเดนเห็นแก่ได้เจ้ากี้เจ้าการหมกมุ่นกับตัวเอง
🇳🇱 เนเธอร์แลนด์หมกมุ่นกับตัวเองเจ้ากี้เจ้าการเอาแต่ใจตัวเอง
🇷🇴 โรมาเนียหมกมุ่นกับตัวเองขี้หงุดหงิดเจ้ากี้เจ้าการ
🇿🇦 แอฟริกาใต้กดขี่ตัวเองเจ้ากี้เจ้าการเห็นแก่ได้
🇫🇮 ฟินแลนด์เห็นแก่ได้หมกมุ่นกับตัวเองกดขี่ตัวเอง
🇪🇸 สเปนเจ้ากี้เจ้าการเห็นแก่ได้กดขี่ตัวเอง
🇵🇱 โปแลนด์เอาแต่ใจตัวเองหมกมุ่นกับตัวเองเห็นแก่ได้
🇳🇴 นอร์เวย์กดขี่ตัวเองเห็นแก่ได้หมกมุ่นกับตัวเอง
🇧🇪 เบลเยียมเอาแต่ใจตัวเองหมกมุ่นกับตัวเองขี้หงุดหงิด
🇫🇷 ฝรั่งเศสหมกมุ่นกับตัวเองเห็นแก่ได้เจ้ากี้เจ้าการ
🇮🇹 อิตาลีเจ้ากี้เจ้าการเห็นแก่ได้ขี้หงุดหงิด
🇧🇷 บราซิลเห็นแก่ได้เอาแต่ใจตัวเองหมกมุ่นกับตัวเอง
🇮🇪 ไอร์แลนด์กดขี่ตัวเองเจ้ากี้เจ้าการขี้หงุดหงิด
🇩🇰 เดนมาร์กเห็นแก่ได้ขี้หงุดหงิดเจ้ากี้เจ้าการ
🇸🇦 ซาอุดิอาระเบียกดขี่ตัวเองขี้หงุดหงิดหมกมุ่นกับตัวเอง
🇨🇿 สาธารณรัฐเช็คหมกมุ่นกับตัวเองเห็นแก่ได้เจ้ากี้เจ้าการ
🇪🇬 อียิปต์เจ้ากี้เจ้าการเห็นแก่ได้กดขี่ตัวเอง
🇹🇷 ตุเคียSelf-abasedขี้หงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเอง
🇸🇮 สโลวีเนียเจ้ากี้เจ้าการขี้หงุดหงิดหมกมุ่นกับตัวเอง
🇳🇿 นิวซีแลนด์กดขี่ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองหมกมุ่นกับตัวเอง
🇬🇷 กรีซเจ้ากี้เจ้าการเห็นแก่ได้ขี้หงุดหงิด
🇦🇹 ออสเตรียกดขี่ตัวเองหมกมุ่นกับตัวเองขี้หงุดหงิด
🇮🇳 อินเดียกดขี่ตัวเองเจ้ากี้เจ้าการหมกมุ่นกับตัวเอง
🇦🇷 อาร์เจนตินากดขี่ตัวเองเจ้ากี้เจ้าการเห็นแก่ได้
🇵🇹 โปรตุเกสเอาแต่ใจตัวเองหมกมุ่นกับตัวเองกดขี่ตัวเอง
🇷🇸 เซอร์เบียเอาแต่ใจตัวเองเจ้ากี้เจ้าการหมกมุ่นกับตัวเอง
🇭🇷 โครเอเชียเจ้ากี้เจ้าการเอาแต่ใจตัวเองหมกมุ่นกับตัวเอง
🇪🇪 เอสโตเนียขี้หงุดหงิดเห็นแก่ได้กดขี่ตัวเอง
🇭🇺 ฮังการีเจ้ากี้เจ้าการหมกมุ่นกับตัวเองขี้หงุดหงิด
  • ที่มา: ไม่ระบุชื่อ จาก Google Analytics / Wikipedia
  • เก็บตัวอย่าง 6% จากผู้เข้าชม 150K คน (9 ก.ค. 2022 ~ 20 พ.ย. 2022)
  • สถิตินี้อาจไม่สามารถใช้อ้างอิงในเชิงข้อมูลประชากรได้เนื่องจากทฤษฎี "ความผิดพลาดทางการคิด"
บุคลิกภาพและตัวตนบุคลิกภาพเชิงลบบุคลิกภาพ
คะแนนแบบทดสอบความเปราะบางของคุณคือ %TOTAL% คะแนนในแต่ละหมวดหมู่มีดังนี้

ลองอีกครั้ง