1/?

เพศสภาพทางจิตใจที่แท้จริงคุณคืออะไร

ภาวะความไม่พอใจในเพศตัวเอง (Gender Dysphoria) หรือ ความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity Disorder: GID) คืออาการไม่พึงพอใจของบุคคลหนึ่งที่มีต่ออัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศแต่กำเนิดของตน อาจเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่าคนข้ามเพศ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนข้ามเพศ แต่คุณอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สื่อถึงเพศสภาพอีกแบบ ที่ไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด

คุณเคยรู้สึกสับสนหรือกังวลกับเพศสภาพของตน ตอนที่มองดูตัวเองในกระจกหรือเปล่า จิตใจของคุณนั้นเป็นชายหรือหญิงกันนะ ถ้าคุณเกิดสงสัยแม้จะเพียงแค่วินาทีเดียว เราขอแนะนำให้คุณลองทำแบบทดสอบสั้นๆนี้ ผลลัพธ์อาจจะออกมาน่าตกใจก็ได้นะ!

ดูเพิ่มเติม

แชร์บนเฟซบุ๊ค
ลองอีกครั้ง
แบบทดสอบวัััดอายุจิตคุณถนัดสมองซีกซ้ายหรือซีกขวา แบบทดสอบทายใจจากปีเกิดของฉันแบบทดสอบคลังศัพท์ภาษาไทยออนไลน์ฉันจะหมดอายุขัยเมื่อไรแบบทดสอบพิมพ์ดีด › วัดความเร็วการพิมพ์ของคุณในหนึ่งนาที ได้แล้ว ตอนนี้แบบทดสอบวัดระดับสติปัญญาปี 2014คุณควรประกอบอาชีพอะไรคุณจำแนกสีได้มากแค่ไหนกัน?แบบทดสอบวัดความเข้ากันจากชื่อแบบทดสอบไอคิว 2015แบบทดสอบวัดบุคลิคภาพตามวิชาชีพแบบทดสอบเชาว์อารมณ์ของโกลแมนแบบทดสอบ IQ 3 ด้าน (เวอร์ชั่น 2016)แบบทดสอบคะแนนสุขภาพระดับภาษาอังกฤษของคุณอยู่ระดับไหนแบบทดสอบภูมิศาสตร์โลกคุณคือสัตว์ชนิดใดชาติที่แล้วคุณคือใครคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลคนไหนคุณเป็นเจ้าชายดิสนียส์คนไหนคุณเป็นเจ้าหญิงดิสนียส์คนไหนรูปแบบความผูกพันของคุณเป็นแบบไหนบาป 7 ประการที่มีในตัวคุณ?