เพศสภาพทางจิตใจที่แท้จริงคุณคืออะไร

ภาวะความไม่พอใจในเพศตัวเอง (Gender Dysphoria) หรือ ความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity Disorder: GID) คืออาการไม่พึงพอใจของบุคคลหนึ่งที่มีต่ออัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศแต่กำเนิดของตน อาจเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่าคนข้ามเพศ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนข้ามเพศ แต่คุณอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สื่อถึงเพศสภาพอีกแบบ ที่ไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด

คุณเคยรู้สึกสับสนหรือกังวลกับเพศสภาพของตน ตอนที่มองดูตัวเองในกระจกหรือเปล่า จิตใจของคุณนั้นเป็นชายหรือหญิงกันนะ ถ้าคุณเกิดสงสัยแม้จะเพียงแค่วินาทีเดียว เราขอแนะนำให้คุณลองทำแบบทดสอบสั้นๆนี้ ผลลัพธ์อาจจะออกมาน่าตกใจก็ได้นะ!

บุคลิกภาพและตัวตนเพศวิถีLGBTQ+บุคลิกภาพการทดสอบทางจิตวิทยารสนิยมทางเพศเพศสภาพ(sexuality)
สัดส่วนเพศสภาพทางจิตใจ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง