สาย S หรือ สาย M? คุณเป็นแบบไหนกัน?

ซาโดมาโซคิสม์ คือ ความสุขหรือความพึงพอใจในความเจ็บปวดและความทุกข์ของผู้อื่น และความสุขหรือความพึงพอใจเมื่อได้รับความเจ็บปวดกับตัวเอง

หนังเรื่อง 50 Shades of Grey นำเสนอแนวคิดซาโดมาโซคิสม์ให้สาธารณะได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของพฤติกรรมนี้ แล้วคุณล่ะเป็นแนวไหน ลองตอบคำถามทั้ง 14 ข้อนี้ดูสิจะได้รู้ว่าคุณเป็นสายรุกหรือสายรับ

ความสัมพันธ์BDSMความรักบุคลิกภาพความสัมพันธ์ซาโดมาโซคิสม์เพศสัมพันธ์รสนิยมทางเพศเพศสภาพ(sexuality)ท๊อป 30
สายของคุณคือ

ลองอีกครั้ง