1/?

The Big Five - Personlighetstest baserat på Femfaktorteorin

Femfaktorteorin för personlighet anses allmänt vara det mest robusta sättet att beskriva personlighetsskillnader. Den är grunden för den mest moderna personlighetsforskningen.

Dessa 25 frågor är baserade på ett scenario som vi har skapat där du är en doktorand som söker ett jobb. Ta detta test för att utforska din personlighet med femfaktorteorin, du kommer att få reda på var du ligger inom de fem huvudsakliga dimensionerna av personlighet: Öppenhet, samvetsgrannhet, vänlighet, extraversion och neuroticism.

[ Personality and Self ]
Resultatet för ditt Personlighetstest är:
utvärderar...

För att se hur det gick för andra personer som tog detta test, vänligen följ arealme Svenska.

Igen