Sömn Kvalitets Prov

Få reda på hur bra du sover!

Du sover varje dag, förstår du verkligen hur sömn fungerar? Sömn är en daglig rutin och de flesta tar sömn för givet. Om du kan sova eller inte är bestämt beroende på vad du gör när du är vaken. En Amerikansk vetenskapsman gjorde en jämförelse på sömn kvalitet och mänsklig inteligens. Enligt denna forskningen; människor som har bättre sömn är föryngrade och har en bättre hjärn funktion.

Detta provet är designat ifrån den forskningen och en rekkomendation från Amerikanska Sömn Stiftelsen och relaterade forskningar. Vi tror på att detta kommer att ge dig en bättre uppfattning och hjälpa dig att sova bättre. Ta detta provet, bara för att se om det funkar!. Du kanske får en bättre sömn inatt.

Personlighet och självkännedoDagliga RutinerMänskliga MåttIQ-testPersonlighetSömn
Din Sömn Kvalitet är:
utvärderar...

Igen