1/?

EQ-test

Testa din emotionella intelligens

Det här testet är utvecklat av den amerikanske professorn Daniel Goleman.

Svara ärligt på frågorna. Dina svar delas inte med någon annan.

Your Score:
utvärderar...

För att se hur det gick för andra personer som tog detta test, vänligen följ arealme Svenska.

Igen