1/?

EQ-test (Testa din emotionella intelligens)

Testa din emotionella intelligens

Det här testet är utvecklat av den amerikanske professorn Daniel Goleman.

Svara ärligt på frågorna. Dina svar delas inte med någon annan.

Personalitet och sigh själv
Your Score:
utvärderar...

Igen