1/?

Vad är min ideala längd?

En persons längd mäts som avståndet mellan huvudets spets och marken - det är deras vertikala längd. Bidraget till längd från genetiskt arv är avsevärt stort. Faktorerna som påverkar höjden är många, inklusive genetik, diet, sport, miljö, livsstil, etnicitet och så vidare.

Undersöker från olika vinklar, detta test undersöker din ideala längd - ur en psykologisk synvinkel. Prova på!

Personalitet och sigh själv
Din ideala längd är:
utvärderar...

Igen