Vilken av de 12 arketyperna är du?

Carl Gustav Jung (1875-1961) är en schweizisk psykolog. Han arbetade under Sigmund Freud i nästan 6 år från 1907 för att utveckla och främja psykoanalytisk teori. Senare avvek hans teori från Freuds och han skapade Jungs personliga analys av psykologiteori. Jung byggde på begreppet "komplex" och delade in personlighet i introversion och extroversion. Han delade också upp det i medvetande, personligt och kollektivt medvetslöshet. Han var tidigare president för International Psychoanalytical Society, ordförande för International Association of Psychotherapy och grundade Jung Psychology Institute. Han avled i Schweiz den 6 juni 1961. Hans teorier och tankar utövar fortfarande ett stort inflytande på psykologistudier idag.

Vilka av de 12 arketyperna är du? Ta detta test för att se dina resultat!

Personlighet och självkännedoArketyptestMänskliga MåttPersonlighetPsykologiskt testTopp 30

Du är en av de 12 arketyperna:

Igen