1/?

Karriärs och personlighetstest

Du måste svara på alla frågorna. Kanske passar båda svarsmöjligheterna just dig men du måste välja en av dem som du tycker beskriver dig bäst.

Syftet med det här testet är att hitta dina naturliga benägenheter. Försöka att inte tänka på din situation, vänner, familj, kollegor osv. Valmöjligheterna är inte indelade i bättre och sämre svar, varje svar har sina egna för och nackdelar.

Dela på Facebook
Igen

Tänkaren - Använder sin intelligens för att analyserar problem.

Du försöker alltid att finna logiska förklaringar för saker som intresserar dig. Du gillar det abstrakta och teoretiska. Du är mer intresserad av att bli bekräftad än att kommunicera med människor. Du är lugn, samlad, flexibel och tolerant. Du har en enastående förmåga till avancerad forskning. Du är ganska skeptisk, så du analyserar alltid problem. Ibland är du lite väl barsk och hänsynslös.

INTP Kändis: Albert Einstein, Fysiker.

Profeten - Förvandlar idéer till människors begär.

Du är smidig, smart, vaksam, rättfram och bra på att motivera andra människor. Du kan mobilisera resurser för att lösa nya utmanande problem. Du vet hur du finner abstrakta möjligheter och analyserar dem genom strategiskt tänkande. Du har stark förmåga för att läsa andra människor. Du nöjer dig inte med ett normalt liv. Du gör sällan samma sak om och om igen på ett enformigt sätt. Du rör dig snabbt från ett intresse till ett annat.

ENTP Kändis: Sokrates, Filosof.

Chefen - Allt är under kontroll.

Du är ärlig och beslutsam med en medfödd ledarskapsförmåga. Du kan snabbt uppmärksamma ologiska och ineffektiva metoder och tillvägagångsätt. Samtidigt som du förbättrar system så utvecklar du nya system för att lösa organisatoriska problem. Du gillar att ha långsiktiga planer som du lever upp till. Du är välinformerad och upplyst. Du utrycker gärna dina tankar till andra människor.

ENTJ Kändis: Napoleon Bonaparte, Kejsare.

Experten - Unik och drivande briljans.

Du har många kreativa idéer. Du försöker alltid att förverkliga dessa idéer. Outtröttligt når du målen du sätter upp för dig själv. Du förstår den ”konnotaniska modellen” av den yttre världen och tänker långsiktigt. När du väl engagerat dig i något så planerar du för att slutföra det. Du är väldigt självständig och skeptisk. Du sätter alltid höga krav både på dig själv och andra.

INTJ Kändis: Isaac Newton, Fysiker.

Givaren - Maximerar allas potential.

Du är passionerad, ansvarsfull, omsorgsfull och barmhärtig. Du kan lyhört märka av andra människors känslor, behov och motiveringar. Du kan upptäcka allas potential och hjälper dem gärna med att maximera sina förmågor. Du utmanar alltid andra till personlig utveckling och för gruppens utveckling. Du är väldigt känslig för beröm och kritik. Du är lojal och har hög social kompetens och har enkelt för att arbete i grupp. Du är en ledare som smittar av sig, som stimulerar och inspirerar andra.

ENFJ Kändis: Martin Luther King, Jr., Människorättskämpe.

Mentoren - Bringar ljus till mörkret.

Du vill alltid hitta en djupare innebörd bland dina tankar, relationer till andra människor och till livet i stort. Du försöker förstå vad som motiverar andra människor och har en skarp kännedom om människor. Du är minutiös när du gör saker och tummar inte på dina värderingar. Din vision är att förbättra allas liv. Medan du arbetar för detta mål håller du dig modig, beslutsam och organiserad.

INFJ Kändis: Plato, Filosof.

Föreslagaren - Inget är omöjligt.

Du är full av fantasi och passion. Livet är fullt med möjligheter. Du hittar snabbt ett sammanhang bland alla möjliga frågor och information. Du agerar självsäkert efter mönster som du finner. Du är ivrig efter bekräftelse från andra människor men du kan också vara generös med att ge beröm och stöd. Du är väldigt obesvärad och flexibel. Du har en tunga av silver och är bra på att improvisera.

ENFP Kändis: Tom Hanks, Amerikansk skådespelare.

Filosofen - Bo i din utopi.

Du är en idealist. Du är lojal till dina värderingar och människorna som är viktiga för dig. Du hoppas att du kan bo i en värld som stämmer överens med dina värderingar. Du är väldigt nyfiken på världen. Du kan alltid hitta möjligheter till att driva dig själv och andra mot att förverkliga dina idéer. Du försöker att förstå andra människor och hjälpa dem att förverkliga sig själva. Du kan vara ganska flexibel och tolerant så länge som det finns inget som hotar dina värderingar.

INFP Kändis: J.K. Rowling – Författaren till 'Harry Potter' böckerna

Den Handlingskraftiga - Försöker lösa de närliggande problemen energiskt.

Du är ganska obesvärad och inkluderande. Du gillar att lösa praktiska problem och se direkta resultat. Teorier och koncept gör dig uttråkad. Du hoppas att kunna lösa problemen dynamiskt. För dig så är nuet viktigast och att det finns ett naturligt flyt. Du njuter av varje minut som du är med andra människor. Du njuter även av välbehaget och komforten som byggts upp av människor runt omkring dig. Du gillar att lära dig av dina misstag.

ESTP Kändis: George W. Bush krigspresident

Hantverkaren - Observerar lugnt men agerar snabbt.

Du är väldigt tålmodig och flexibel. Vanligtvis observerar du lugnt men så länge det finns ett problem försöker du hitta en lösning så snabbt som möjligt. Du analyserar alltid hur saker kan vara mera effektiva och löser problemen med mycket fakta till hands. Du är väldigt intresserad av orsak och verkan. Du organiserar fakta med objektiva och logiska principer. Du lägger stor vikt på effektivitet och dygd.

ISTP Kändis: Steve Jobs, En av grundarna av Apple

Skådespelaren - Livet är din scen.

Du är utåtriktad, vänlig och öppen. Du älskar ditt liv och njuter av det materiella runt omkring dig. Du gillar att skapa nya saker med andra människor. Du bidrar med en praktisk inställning och skarp iakttagelseförmåga i ditt arbete. Med detta blir ditt arbete alltid kul. Du är väldigt bekymmerslös och avslappnad. Du njuter av stunden och det spontana. Du kan även snabbt anpassa dig till nya miljöer och människor. När du samarbetar i grupp kan du snabbt lära dig en ny färdighet.

ESFP Kändis: Leonardo DiCaprio, Skådespelare

Konstnären - Du ställer ut ditt arbete från en rikare inre värld.

Du är tystlåten, vänlig, känslig och ömsint. Du lever för stunden och njuter av allt som händer runt omkring dig. Du hoppas på att kunna ha ditt eget utrymme och göra saker efter din egen tid. Du lyssnar på ditt hjärta och är lojal mot de som är viktigast för dig. Du gillar inte konflikter och motsägelser. Du tvingar inte på andra dina värderingar och tankar.

ISFP Kändis: Lady Gaga, Popstjärna

Förvaltare - Ser till att allt fungerar som det ska.

Du är väldigt praktisk och realistisk. Du är också bestämd och beslutsam. När du väl fattat ett beslut går du till verket meddetsamma. Du är bra på att utveckla projekt och mobilisera alla resurser och människor som behövs för att fullborda arbetet. Du hoppas på att så effektivt som möjligt uppnå alla dina mål. Du kan lätt klara av dagliga prövningar. Du har en viss standard som du insisterar på och hoppas att människor kan leva upp till. Du håller dig orubbligt till ditt schema.

ESTJ Kändis: Emma Watson, Skådespelare

Inspektören - Presterar enligt gällande regler på ett försiktigt och minutiöst sätt.

Du är tystlåten och allvarlig. Du vinner ofta på din ärlighet och ditt omtänksamma tänkande. Du är realistisk, pragmatisk och hängiven. På ett rationellt sätt bestämmer du dig för vad du ska göra och uppnår sedan dina mål steg för steg utan störningar. Du gillar att arrangerar saker i tur och ordning. Vare sig det är på ditt arbete eller på din fritid så värderar du tradition och lojalitet.

ISTJ Kändis: George Washington, Amerikansk president och överbefälhavare

Omvårdaren - Hjälper andra på ett passionerat sätt att få saker gjorda.

Du är välvillig, noggrann och bra på att samarbeta. Du strävar efter en harmonisk atmosfär och arbetar flitigt för att uppnå det. Du gillar att avklara uppgifter i grupp punktligt och grundligt. Du är alltid lojal och bekymrad för andra. Du märker snabbt av folks dagliga behov och gör ditt bästa för att tillgodose dem. Du hoppas att andra människor uppskattar dig och allt du gör för dem.

ESFJ Kändis: Anne Hathaway, Skådespelare

Beskyddaren - Tar hand om människor på ett omsorgsfullt och försiktigt sätt.

Du är tystlåten, vänlig, ansvarsfull och allvarlig. Du kan alltid slutföra dina uppgifter på ett konsekvent och pålitligt sätt. Du är rigorös, försiktig och precis i ditt tillvägagångsätt. Du är väldigt lojal och omtänksam. Du uppmärksammar och kommer ihåg människor och detaljer som är viktiga för dig. Du bryr dig verkligen om andra människors känslor. Vare sig det gäller arbetet eller fritiden så arbetar du fortlöpande för att göra din omgivning fridsam och harmonisk.

ISFJ Kändis: Prins Charles, Prins av Wales. Brittisk adel och tronföljare, gift med Camilla Parker Bowles, var gift med Diana, han är son till Elizabeth II och fader till William och Harry

OBS: Syftet med det här testet är att finna dina medfödda tendenser. Det kan liknas med att fråga om du är vänsterhänt eller högerhänt. Procenttalen i figuren meddelar dig bara hur säker du är på huruvida du är vänsterhänt eller högerhänt. Varje individ har sina egna karaktärsdrag. Vissa av dessa drag kan vara tydliga och andra inte. När väl din karaktärs-typ är fastställd så är inte procenttalen så viktiga. Det finns inget sätt att mäta att man är t.ex. 80 % introvert, precis som du inte kan säga att du är 80 % vänsterhänt. Det finns inga dåliga eller bra karaktärsdrag. Självkunskapen bör du inte använda för att kategorisera dig själv. Istället bör du använda den för att utveckla dina fördelar och kontrollera dina nackdelar.

Introvert I eller Extrovert E – Du kan alltid få energi från det du ger din uppmärksamhet till.

Du är Introvert tendens till du bryr dig om hur yttre förändringar påverkar dig själv: koncentrera all din kraft och fokus på din inre värld, bland erfarenheter, tankar, idéer och känslor. Du föredrar att tänka självständigt och läsa.

människor annorlunda än dig Extrovert tendens till du bryr dig om hur du påverkar din omgivning: koncentrera din kraft och fokus på den yttre världen. Träffa diskutera och prata med andra människor.

Kännsla S eller intuition N – Vad lägger du märke till när du tar in extern information.

Du är intuition tendens till precis som abstrakta teorier och principer så bryr du dig om helheten och förändring. Du är upptagen av inspiration, fantasi och kreativitet. Du gillar innebörder, motsvarigheter, sammanhang, möjligheter, slutledningar och förutsägelser.

människor annorlunda än dig känna tendens till bryr sig om den detaljerade informationen som samlas in empiriskt: saker som du ser, hör, luktar, smakar eller känner. Det är större chans att du lägger märke till detaljer och kännetecken. Du gillar att använda och utveckla färdigheter som du redan behärskar.

Tänkande T eller kännande F – Hur fattar du beslut.

Du är Tänkande tendens till du lägger märke till logiska förhållande till saker och ting. Du gillar att utvärdera och fatta beslut genom analys. Du är väldigt rationell, objektiv och rättvis. Du tycker principfasthet är viktigare än flexibilitet.

människor annorlunda än dig Kännande tendens till du lägger mest vikt på dina och andras känslor. Du bedömer situationen efter nivån av harmoni i din närhet. Du är väldigt sympatisk, vänlig och omtänksam. Du tänker alltid på hur ditt beteende påverkar andra människors känslor.

Dömande J eller Perception P - Hur du organiserar och bygger upp ditt liv.

Du är Perception tendens till du har behov av att samla in information innan du tar ett beslut. Du försöker förstå och anpassa dig. Du fokuserar på processen och återanpassar dig efter förändringar. Du räknar alltid med oväntade händelser. Du gillar en avslappnad och fri livsstil som ibland kan vara lite oordnad.

människor annorlunda än dig Dömande tendens till du gillad att döma och fatta beslut. Du gillar att planera och att kontrollera och förvalta resultaten. Du fokuserar på att uppnå målen du sätter. Du strävar efter att organisera ditt dagliga liv steg för steg och respektera tidsbestämmelserna.

Mentalt ålderstest2014 IQ TestKanske det bästa karriärstestet!Är du en mästare på färger?Namn-Matchningstestet2015 IQ-testTesta Vänster och Höger HjärnhalvaGolemans EQ TestIQ Triangle Test (2016 Version)Vilket år föddes du baserat på din mentalitet?Var i världen borde jag bo?Test i VärldsgeografiVal av säte på tåget. PersonlighetstestetDet ultimata filmtestet (endast 1% av alla som gör testet spikar det)Testa ditt svenska ordförråd onlineHälsotestHur bra är du på engelska?