Karriärs- och personlighetstest

OBS! Syftet med det här testet är att ta reda på dina medfödda benägenheter. Det kan liknas med att fråga om du är vänsterhänt eller högerhänt. Procenttalen i figuren meddelar dig bara hur säker du är på huruvida du är vänsterhänt eller högerhänt. Varje individ har sina egna karaktärsdrag. Vissa av dessa drag kan vara tydliga och andra inte. När väl din karaktärstyp är fastställd så är procenttalen inte längre så viktiga. Det finns inget sätt att mäta att man är t.ex. 80 % introvert, precis som du inte kan säga att du är 80 % vänsterhänt. Det finns inga dåliga eller bra karaktärsdrag. Självkunskapen bör du inte använda för att kategorisera dig själv. Istället bör du använda den för att utveckla dina fördelar och kontrollera dina nackdelar.

Klicka på Dela för att hjälpa oss sprida testet och för att läsa mer om testet. Vi haft många besökare på senaste tiden. Vi har redan köpt några nya servrar för att försäkra att testet alltid är tillgängligt. Vi uppskattar verkligen allt stöd!

Personlighet och självkännedoKarriärENFJENFPENTJENTPESFJESFPESTJESTPMänskliga MåttINFJINFPINTJINTPISFJISFPISTJISTPJobbPersonlighetPsykologiskt test

För att se hur det gick för andra personer som tog detta test, vänligen följ arealme Svenska.

Igen

INTP

Tänkaren - Använder sin intelligens för att analysera problem.
Du försöker alltid att finna logiska förklaringar för saker som intresserar dig. Du gillar det abstrakta och det teoretiska. Du är mer intresserad av att bli bekräftad än av att kommunicera med människor. Du är lugn, samlad, flexibel och tolerant. Du har en enastående förmåga för avancerad forskning. Du är ganska skeptisk och analyserar alltid problem. Ibland är du lite väl barsk och hänsynslös.
INTP-kändis: Albert Einstein – fysiker

ENTP

Profeten - Förvandlar idéer till människors begär.
Du är smidig, smart, vaksam, rättfram och bra på att motivera andra människor. Du kan mobilisera resurser för att lösa nya utmanande problem. Du vet hur du finner abstrakta möjligheter och analyserar dem genom strategiskt tänkande. Du har stark förmåga att kunna läsa andra människor. Du nöjer dig inte med ett normalt liv. Du gör sällan samma sak om och om igen på ett enformigt sätt. Du rör dig snabbt från ett intresse till ett annat.
ENTP-kändis: Sokrates – filosof

ENTJ

Chefen - Allt är under kontroll.
Du är ärlig och beslutsam med en medfödd ledarskapsförmåga. Du kan snabbt uppmärksamma ologiska och ineffektiva metoder och tillvägagångsätt. Samtidigt som du förbättrar system så utvecklar du nya system för att lösa organisatoriska problem. Du gillar att ha långsiktiga planer som du lever upp till. Du är välinformerad och upplyst. Du utrycker gärna dina tankar till andra människor.
ENTJ-kändis: Napoleon Bonaparte – kejsare

INTJ

Experten - Unik och drivande briljans.
Du har många kreativa idéer och du försöker alltid att förverkliga dem. Outtröttligt når du målen du sätter upp för dig själv. Du förstår hur den yttre världen hänger ihop och du tänker långsiktigt. När du väl engagerat dig i något så planerar du för att slutföra det. Du är mycket självständig och skeptisk. Du sätter alltid höga krav både på dig själv och på andra.
INTJ-kändis: Isaac Newton – fysiker

ENFJ

Givaren - Maximerar allas potential.
Du är passionerad, ansvarsfull, omsorgsfull och barmhärtig. Du kan lyhört märka av andra människors känslor, behov och motiveringar. Du kan upptäcka allas potential och hjälper dem gärna med att maximera sina förmågor. Du utmanar alltid andra till personlig utveckling och för gruppens utveckling. Du är väldigt känslig för beröm och kritik. Du är lojal, har hög social kompetens och har lätt för att arbete i grupp. Du är en ledare som påverkar, stimulerar och inspirerar andra.
ENFJ-kändis: Martin Luther King, Jr. – människorättskämpe

INFJ

Mentorn - Bringar ljus till mörkret.
Du vill alltid hitta en djupare innebörd bland dina tankar, relationer till andra människor och till livet i stort. Du försöker förstå vad som motiverar andra människor och har en skarp kännedom om människor. Du är minutiös när du gör saker och tummar inte på dina värderingar. Din vision är att förbättra allas liv. Du arbetar för att uppnå detta mål på ett modigt, beslutsamt och organiserat sätt.
INFJ-kändis: Plato – filosof

ENFP

Föreslagaren - Inget är omöjligt.
Du är full av fantasi och passion. Livet är fullt av möjligheter. Du hittar snabbt ett sammanhang bland alla möjliga frågor och information. Du agerar självsäkert efter mönster som du finner. Du längtar ivrigt efter bekräftelse från andra människor men du kan också vara generös med att ge beröm och stöd. Du är väldigt obesvärad och flexibel. Du har en tunga av silver och är bra på att improvisera.
ENFP-kändis: Tom Hanks – amerikansk skådespelare

INFP

Filosofen - Bo i din utopi.
Du är en idealist. Du är lojal till dina värderingar och människorna som är viktiga för dig. Du önskar att du kan bo i en värld som stämmer överens med dina värderingar. Du är väldigt nyfiken på världen. Du kan alltid hitta möjligheter till att driva dig själv och andra vidare mot att förverkliga dina idéer. Du försöker förstå andra människor och hjälpa dem att förverkliga sig själva. Du kan vara ganska flexibel och tolerant så länge som det inte finns något som hotar dina värderingar.
INFP-kändis: J.K. Rowling – författare till Harry Potter-böckerna

ESTP

Den handlingskraftiga - Försöker energiskt lösa de närliggande problemen.
Du är ganska obesvärad och inkluderande. Du gillar att lösa praktiska problem och se direkta resultat. Teorier och koncept gör dig uttråkad. Du hoppas att kunna lösa problemen dynamiskt. För dig så är nuet viktigast och att det finns ett naturligt flyt. Du njuter av varje minut som du är med andra människor. Du njuter även av välbehaget och komforten som byggts upp av människor runt omkring dig. Du gillar att lära dig av dina misstag.
ESTP-kändis: George W. Bush – krigspresident

ISTP

Hantverkaren - Observerar lugnt men agerar snabbt.
Du är mycket tålmodig och flexibel. Vanligtvis observerar du lugnt men så länge det finns ett problem försöker du hitta en lösning så snabbt som möjligt. Du analyserar alltid hur saker kan effektiviseras och löser problemen med mycket fakta till hands. Du är mycket intresserad av orsak och verkan. Du organiserar fakta med objektiva och logiska principer. Du lägger stor vikt på effektivitet och dygd.
ISTP-kändis: Steve Jobs – en av grundarna bakom Apple

ESFP

Skådespelaren - Livet är din scen.
Du är utåtriktad, vänlig och öppen. Du älskar ditt liv och njuter av det materiella runt omkring dig. Du gillar att skapa nya saker med andra människor. Du bidrar med en praktisk inställning och skarp iakttagelseförmåga i ditt arbete och detta gör att ditt arbete alltid känns kul. Du är bekymmerslös och avslappnad. Du njuter av stunden och det spontana. Du kan även snabbt anpassa dig till nya miljöer och människor. När du samarbetar i grupp kan du snabbt lära dig en ny färdighet.
ESFP-kändis: Leonardo DiCaprio – skådespelare

ISFP

Konstnären - Du ställer ut ditt arbete från en rikare inre värld.
Du är tystlåten, vänlig, känslig och ömsint. Du lever för stunden och njuter av allt som händer runt omkring dig. Du önskar dig ett eget utrymme och att få göra saker efter din egen tid. Du lyssnar på ditt hjärta och är lojal mot de som står dig närmast. Du gillar inte konflikter och motsägelser. Du tvingar inte på andra dina värderingar och tankar.
ISFP-kändis: Lady Gaga – popstjärna

ESTJ

Förvaltare - Ser till att allt fungerar som det ska.
Du är mycket praktisk och realistisk. Du är även bestämd och beslutsam. När du väl fattat ett beslut går du till verket på momangen. Du är bra på att utveckla projekt och mobilisera alla resurser och människor som behövs för att fullborda arbetet. Du hoppas på att så effektivt som möjligt uppnå alla dina mål. Du kan lätt klara av dagliga prövningar. Du har en viss standard som du insisterar på och hoppas att människor kan leva upp till. Du håller dig orubbligt till ditt schema.
ESTJ-kändis: Emma Watson – skådespelerska

ISTJ

Inspektören - Presterar enligt gällande regler på ett försiktigt och minutiöst sätt.
Du är tystlåten och allvarlig. Du vinner ofta på din ärlighet och ditt omtänksamma tänkande. Du är realistisk, pragmatisk och hängiven. På ett rationellt sätt bestämmer du dig för vad du ska göra och uppnår sedan dina mål steg för steg utan störningar. Du gillar att arrangerar saker i tur och ordning. Vare sig det är på ditt arbete eller på din fritid så värderar du tradition och lojalitet.
ISTJ-kändis: George Washington – amerikansk president och överbefälhavare

ESFJ

Omvårdaren - Hjälper andra på ett passionerat sätt att få saker gjorda.
Du är välvillig, noggrann och bra på att samarbeta. Du strävar efter en harmonisk atmosfär och arbetar flitigt för att uppnå detta. Du gillar att avklara uppgifter i grupp, punktligt och grundligt. Du är alltid lojal och bekymrad för andra. Du märker snabbt av folks dagliga behov och gör ditt bästa för att tillgodose dem. Du hoppas att andra människor uppskattar dig och allt du gör för dem.
ESFJ-kändis: Anne Hathaway – skådespelerska

ISFJ

Beskyddaren - Tar hand om människor på ett omsorgsfullt och försiktigt sätt.
Du är tystlåten, vänlig, ansvarsfull och allvarlig. Du kan alltid slutföra dina uppgifter på ett konsekvent och pålitligt sätt. Du är rigorös, försiktig och precis i ditt tillvägagångsätt. Du är väldigt lojal och omtänksam. Du uppmärksammar och kommer ihåg människor och detaljer som är viktiga för dig. Du bryr dig verkligen om andra människors känslor. Vare sig det gäller arbetet eller fritiden så arbetar du fortlöpande för att göra din omgivning fridsam och harmonisk.
ISFJ-kändis: Prins Charles – Prins av Wales. Brittisk adel och tronföljare, gift med Camilla Parker Bowles, var tidigare gift med Diana. Son till Elizabeth II och fader till William och Harry.

OBS! Syftet med det här testet är att finna dina medfödda tendenser. Det kan liknas med att fråga om du är vänsterhänt eller högerhänt. Procenttalen i figuren meddelar dig bara hur säker du är på huruvida du är vänsterhänt eller högerhänt. Varje individ har sina egna karaktärsdrag. Vissa av dessa drag kan vara tydliga och andra inte. När väl din karaktärstyp är fastställd så är inte procenttalen så viktiga. Det finns inget sätt att mäta om man är t.ex. 80 % introvert, på samma sätt som att du inte kan säga att du är 80 % vänsterhänt. Det finns inga dåliga eller bra karaktärsdrag. Självkunskapen bör du inte använda för att kategorisera dig själv. Istället bör du använda den för att utveckla dina fördelar och kontrollera dina nackdelar.

Introvert I eller Extrovert E – Du kan alltid få energi från det du ger din uppmärksamhet till.

Du är Introvert med tendens till följande: Du bryr dig om hur yttre förändringar påverkar dig själv: koncentrera all din kraft och fokus på din inre värld och på dina erfarenheter, tankar, idéer och känslor. Du föredrar att tänka självständigt och att läsa.

Din motpol är en person som är Extrovert med tendens till följande: Du bryr dig om hur du påverkar din omgivning: koncentrera din kraft och fokus på den yttre världen. Träffa, diskutera och prata med andra människor.

Känsla S eller intuition N – Vad lägger du märke till när du tar in extern information?

Du är Intuitiv med tendens till följande: Precis som abstrakta teorier och principer så bryr du dig om helheten och förändring. Du är upptagen av inspiration, fantasi och kreativitet. Du gillar innebörder, motsvarigheter, sammanhang, möjligheter, slutledningar och förutsägelser.

Din motpol är en person som är Kännande med tendens till följande: Du bryr dig om den detaljerade informationen som samlas in empiriskt: saker som du ser, hör, luktar, smakar eller känner. Det är större chans att du lägger märke till detaljer och kännetecken. Du gillar att använda och utveckla färdigheter som du redan behärskar.

Tänkande T eller kännande F – Hur fattar du beslut?

Du är Tänkande med tendens till följande: Du lägger märke till logiska förhållanden till saker och ting. Du gillar att utvärdera och fatta beslut genom analys. Du är väldigt rationell, objektiv och rättvis. Du tycker principfasthet är viktigare än flexibilitet.

Din motpol är en person som är Kännande med tendens till följande: Du lägger mest vikt på dina och andras känslor. Du bedömer situationen efter nivån av harmoni i din närhet. Du är väldigt sympatisk, vänlig och omtänksam. Du tänker alltid på hur ditt beteende påverkar andra människors känslor.

Dömande J eller Perception P – Hur organiserar och bygger du upp ditt liv?

Du är Perceptiv med tendens till följande: Du har behov av att samla in information innan du tar ett beslut. Du försöker förstå och anpassa dig. Du fokuserar på processen och återanpassar dig efter förändringar. Du räknar alltid med oväntade händelser. Du gillar en avslappnad och fri livsstil som ibland kan vara lite oordnad.

Din motpol är en person som är Dömande med tendens till följande: Du gillar att döma och fatta beslut. Du gillar att planera och att kontrollera och förvalta resultaten. Du fokuserar på att uppnå målen du sätter. Du strävar efter att organisera ditt dagliga liv steg för steg och respektera tidsbestämmelserna.