Vad är din själv värd?

Har du någonsin funderat på värdet av en själ i dagens era som styrs av pengar?

Om det går att mäta själars värde i pengar, hur mycket tror du att din själ är värd? Om du inte vet, låt oss ta reda på det.

KulMänskliga MåttPengarPersonlighetSjäl
Din själ är värd:
utvärderar...

Igen