1/?

ดอกไม้ในจิตใจคุณคือดอกอะไร

โลกในจิตใจของเราก็เหมือนกับสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้

คุณไม่อยากรู้หรือว่ามีดอกไม้อะไรเติบโตในสวนน้อยๆภายในตัวคุณ มาลองทำแบบทดสอบนี้ดูกันเถอะ!

[ คุณเป็น X ]

ดอกไม้ในจิตใจคุณคือ

ลองอีกครั้ง