1/?

ดอกไม้ในจิตใจคุณคือดอกอะไร

โลกในจิตใจของเราก็เหมือนกับสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้

คุณไม่อยากรู้หรือว่ามีดอกไม้อะไรเติบโตในสวนน้อยๆภายในตัวคุณ มาลองทำแบบทดสอบนี้ดูกันเถอะ!

คุณเป็น X Human metricsWhat X are you?Flowers

ดอกไม้ในจิตใจคุณคือ

ลองอีกครั้ง