1/?

เกาะแบบไหนที่ใช่คุณ

บางคนก็ว่ามีเกาะกว่า 180,000 บนโลก แต่บางคนก็มองว่ามีแค่ 7 เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แต่ละเกาะก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมัน เช่นเดียวกับคนทุกคน แล้วเกาะแบบไหนล่ะที่ใช่คุณ

ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เดินทาง

คุณคือ

ลองอีกครั้ง