ธาตุประจำตัวตามศาสตร์จีนของคุณคืออะไร

ธาตุทั้งห้าหรืออู่สิงเป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาจากเหล่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของจีนในอดีต เพื่อดูลักษณะของคนเปรียบเทียบกับธาตุตามธรรมชาติทั้ง 5 ประเภท และเพื่อทำนายโชคลาภและทุกขลาภ

ปัจจุบันเราใช้หลักธาตุทั้งห้านี้เพื่ออธิบายบุคลิกภาพของคน แต่ละธาตุมีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างๆกัน ลองมาหาคำตอบกันดูเถอะว่าคุณเป็นธาตุอะไร

คุณเป็น X จีนศาสตร์แห่งธาตุแบบจีนบุคลิกภาพคุณคือ X อะไร?

ธาตุประจำตัวคุณคือ

ลองอีกครั้ง