1/?

คุณเป็นเทพเจ้ากรีกองค์ไหน

ปกรณัมกรีกคือตำนานและคำสอนของอารยธรรมกรีกโบราณ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทพเจ้าและวีรบุรุษ ธรรมชาติของโลก ที่มาและความสำคัญของความเชื่อและพิธีกรรม เป็นส่วนหนึ่งของศาสนากรีกโบราณ

เทพเจ้าแห่งกรีกโบราณแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม กลุ่มแรกคือเทพเจ้าแห่งเขาโอลิมปัส เทพไททัน และเทพยุคเริ่มต้น เป็นตัวแทนเหล่าเทพทั้ง 3 รุ่นที่ปกครองโลก กลุ่มถัดมาอีก 5 กลุ่มจะแบ่งตามถิ่นที่อยู่ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า มหาสมุทร ผืนดิน (พืชพันธุ์และการเกษตร) และยมโลก กลุ่มสุดท้ายได้แก่เผ่าพันธุ์ปีศาจ ซึ่งเป็นเทพส่วนน้อย ตัวแทนของความคิดนามธรรม อารมณ์ สภาพของมนุษย์และมนุษย์ที่กลายเป็นเทพ

ดูเพิ่มเติม

คุณคือ

แชร์บนเฟซบุ๊ค
ลองอีกครั้ง
แบบทดสอบวัััดอายุจิตคุณถนัดสมองซีกซ้ายหรือซีกขวา แบบทดสอบทายใจจากปีเกิดของฉันแบบทดสอบคลังศัพท์ภาษาไทยออนไลน์ฉันจะหมดอายุขัยเมื่อไรแบบทดสอบพิมพ์ดีด › วัดความเร็วการพิมพ์ของคุณในหนึ่งนาที ได้แล้ว ตอนนี้แบบทดสอบวัดระดับสติปัญญาปี 2014คุณควรประกอบอาชีพอะไรคุณจำแนกสีได้มากแค่ไหนกัน?แบบทดสอบวัดความเข้ากันจากชื่อแบบทดสอบไอคิว 2015แบบทดสอบวัดบุคลิคภาพตามวิชาชีพแบบทดสอบเชาว์อารมณ์ของโกลแมนแบบทดสอบ IQ 3 ด้าน (เวอร์ชั่น 2016)แบบทดสอบคะแนนสุขภาพระดับภาษาอังกฤษของคุณอยู่ระดับไหนแบบทดสอบภูมิศาสตร์โลกคุณคือสัตว์ชนิดใดชาติที่แล้วคุณคือใครคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลคนไหนคุณเป็นเจ้าชายดิสนียส์คนไหนคุณเป็นเจ้าหญิงดิสนียส์คนไหนรูปแบบความผูกพันของคุณเป็นแบบไหนบาป 7 ประการที่มีในตัวคุณ?