คุณเป็นเทพเจ้ากรีกองค์ไหน

ปกรณัมกรีกคือตำนานและคำสอนของอารยธรรมกรีกโบราณ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทพเจ้าและวีรบุรุษ ธรรมชาติของโลก ที่มาและความสำคัญของความเชื่อและพิธีกรรม เป็นส่วนหนึ่งของศาสนากรีกโบราณ

เทพเจ้าแห่งกรีกโบราณแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม กลุ่มแรกคือเทพเจ้าแห่งเขาโอลิมปัส เทพไททัน และเทพยุคเริ่มต้น เป็นตัวแทนเหล่าเทพทั้ง 3 รุ่นที่ปกครองโลก กลุ่มถัดมาอีก 5 กลุ่มจะแบ่งตามถิ่นที่อยู่ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า มหาสมุทร ผืนดิน (พืชพันธุ์และการเกษตร) และยมโลก กลุ่มสุดท้ายได้แก่เผ่าพันธุ์ปีศาจ ซึ่งเป็นเทพส่วนน้อย ตัวแทนของความคิดนามธรรม อารมณ์ สภาพของมนุษย์และมนุษย์ที่กลายเป็นเทพ

ขำๆเทพเจ้ากรีกเทพนิยายกรีกประวัติศาสตร์บุคลิกภาพคุณคือ X อะไร?

คุณคือ

ลองอีกครั้ง