1/?

Korttidsminnestest - hur bra är ditt korttidsminne?

Detta test är designat av experter på hjärnträning och rehabilitering. Det kan identifiera nivån på ditt korttidsminne och kan också användas för träning vid minnesrehabilitering.

Regel: Varje gång du ser en uppsättning siffror, klicka på motsvarande knapp i omvänd ordning. Om till exempel 1 2 3 4 visas klickar du på: 4 3 2 1.

Observera: Siffrorna i detta test genereras slumpmässigt. Om du inte kan reglerna i början kan du upprepa testet flera gånger. Detta påverkar INTE precisionen av resultatet.

Ditt kortidsminneresultat är:

För att se hur det gick för andra personer som tog detta test, vänligen följ arealme Svenska.

Igen