แบบทดสอบความบริสุทธิ์ของไรซ์

แบบทดสอบความบริสุทธิ์ของไรซ์ คือแบบสอบถาม 100 ข้อที่ออกโดยมหาวิทยาลัยไรซ์ เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความไร้เดียงสาต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกของคุณ (เซ็กส์ ยาเสพติด การหลอกลวง และเรื่องอื่นๆที่นับเป็นความชั่วร้าย) คิดเป็นเปอร์เซ็น โดยที่ 0% คือไร้เดียงสาน้อยที่สุด และ 100 % คือไร้เดียงสามากที่สุด แบบสอบถามนี้เคยใช้ในการทดสอบนักเรียนใหม่ แล้วแต่ความสมัครใจ เพื่อกระชับสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นที่ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันแบบทดสอบนี้ใช้เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น

เราสร้างควิซนี้ขึ้นตามแบบต้นฉบับของแบบทดสอบความบริสุทธิ์ของไรซ์ และพัฒนาคำถามและการแสดงผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น คำเตือน คุณควรทำแบบทดสอบนี้ก็ต่อเมื่อคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

บุคลิกภาพและตัวตนสนุกขำๆเพศวิถี30 อันดับสูงสุดทดสอบความบริสุทธ์ของข้าว
ผลลัพธ์แบบทดสอบความบริสุทธิ์ของไรซ์ ของคุณคือ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง