ทดสอบไอคิวเรื่องเซ็กซ์ที่พบได้ไม่บ่อย

อยากเป็นกูรูเรื่องเซ็กซ์ไหม?

ระดับเชาวน์ปัญญาทางเพศ (Sexual Intelligence Quotient: SIQ) เป็นตัวชี้วัดความเข้าใจที่สะท้อนถึงพรสวรรค์ ความรู้ ทัศนคติและรสนิยมทางเพศของบุคคลนั้น คนที่มี SIQ สูงไม่เพียงแต่จะมีประสบการณ์ทางเพศที่ดีกว่า แต่ยังมีความสัมพันธ์กับคู่รักของตัวเองที่ดีกว่าด้วยเช่นกัน

ไม่ต้องกังวลไปถ้าคุณยังโสดอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อนเพื่อที่จะทำแบบทดสอบนี้ เพียงแค่คุณมีความสามารถที่จะทำแบบทดสอบได้ มีทัศนคติและความเข้าใจในเรื่องที่คุณต้องพัฒนาเกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศ ถ้าคุณเปิดใจ คุณก็ทำแบบทดสอบนี้ได้!

แบบทดสอบนี้จะบอกผลลัพธ์ของคุณในสามมุมมอง: คุณมีความสนใจ คุณมีความรู้ในทางทฤษฎี และคุณไม่มีความสนใจเรื่องเพศ จากผลลัพธ์ คุณจะสามารถพัฒนาไอคิวเรื่องเซ็กซ์ในตอนนี้ของคุณได้ มาทำแบบทดสอบเลย!!!

ความสัมพันธ์daily-routineทดสอบไอคิวความสัมพันธ์เพศสัมพันธ์รสนิยมทางเพศเพศสภาพ(sexuality)
ไอคิวเรื่องเซ็กซ์ ของฉัน คือ:

ลองอีกครั้ง