1/?

ทดสอบตรรกศาสตร์ระดับยาก

มีเพียง 5% เท่านั้นที่ผ่าน

คุณเป็นคนโม้ถึงความฉลาดของตัวเองอยู่เสมอหรือไม่ แต่ไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ให้เพื่อนๆ ได้รู้ นี่ไงโอกาส ตอบควิซคำถาม 15 ข้อนี้และพิสูจน์ความอัจฉริยะของคุณต่อทุกๆ คน

โปรดคิดอย่างรอบคอบและใช้เวลาได้อย่างเต็มที่กับคำถามแต่ละข้อ

ความรู้ความรู้ทั่วไปควิซระดับยากทดสอบไอคิวตรรกศาสตร์
คะแนน ควิซการใช้เหตุผล ของคุณคือ:
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง