แบบทดสอบ IQ 2018

แบบทดสอบนี้มี 15 คำถามเพื่อวัดระดับเชาว์ปัญญาของคุณ ทั้งด้านตรรกะ กราฟ คณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ และอื่นๆ เพื่อผลทดสอบที่แม่นยำ คุณต้องทำแบบทดสอบด้วยตนเอง โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ หรือกระทั่งหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

พวกเราได้พัฒนาแบบทดสอบ IQ ทุกปีมาตั้งแต่ 2014 แบบทดสอบล่าสุดนี้ไม่เหมือนที่ผ่านๆมา เพราะเราได้ทำสร้างสรรค์คำถามขึ้นมาใหม่ทั้งหมด จากการทดสอบและปรับเปลี่ยนภายในกลุ่มทดลองเล็กๆ เราหวังว่าคุณจะสนุกกับมัน

แบบทดสอบ IQทดสอบไอคิว2018
คะแนน IQ ปี 2018 ของคุณคือ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง