คุณเก่งเรขาคณิตแค่ไหน

เรขาคณิตคือแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับรูปร่าง และขนาดของสิ่งของรอบๆ ตัวเรา เป็นวิชาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเส้น มุม การวัดพื้นที่ และปริมาตร หลายๆวัฒนธรรมในอดีตก็มีการใช้เรขาคณิตโดยทั่วไป เพื่อหาความยาว พื้นที่ และปริมาตร เรขาคณิตเริ่มได้รับการสนใจจากทางดินแดนทางตะวันตกและพัฒนามาเป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ เมื่อปีคริสต์ศตวรรษที่ 6

แบบทดสอบนี้คือแบบทดสอบพื้นฐานของเรขาคณิต แต่ก็ใช่ว่าจะง่ายจนตอบได้ทุกข้อ ลองทำแบบทดสอบนี้เพื่อดูว่าคุณเก่งเรขาคณิตแค่ไหน

ความรู้สมองควิซท้าทายความรู้ทั่วไปเรขาคณิตทดสอบไอคิว
คะแนน ทักษะเรขาคณิตของคุณ คือ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง