1/?

ข้อสอบแฟนพันธุ์แท้ภาพยนตร์

ตอบถูกหมดแค่ 1%

ข้อสอบแฟนพันธุ์แท้นี้ออกแบบโดย arealme.com โดยความร่วมมือกันกับคนในวงการภาพยนตร์ ก่อนที่นำมาเผยแพร่ออนไลน์ เราได้ให้นักศึกษาสาขาด้านภาพยนตร์ทั่วประเทศลองทำแบบทดสอบดู แต่ก็มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ตอบถูกทุกข้อ

แบบทดสอบนี้ประกอบไปด้วยคลิปเสียง 50 คลิป ซึ่งจะใช้เวลาในการทำประมาณ 5-9 นาที อย่าลืมใส่หูฟังก่อนเริ่มทำแบบทดสอบล่ะ!

ทีวี ภาพยนต์ และหนังสือMoviesGeneral knowledgeDifficult Quiz
คะแนนแฟนพันธุ์แท้ภาพยนตร์ของคุณคือ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง