1/?

แบบทดสอบ IQ 3 ด้าน

เวอร์ชั่น 2016

พวกเราใช้เวลาหลายเดือน ทำการวิจัยและเตรียมแบบทดสอบ IQ นี้ แบบทดสอบนี้จะบ่งชี้ผลคะแนน IQ โดยรวมและบ่งชี้ถึงคะแนนความสามารถด้านการมองเห็น ความสามารถด้านตัวเลข และด้านการใช้เหตุผล

แบบทดสอบ IQ อันแรกที่ลงลึกถึงรายละเอียดของสติปัญญาของคุณ

แบบทดสอบ IQทดสอบไอคิวแบบทดสอบไอคิวสามด้าน2016

ลองอีกครั้ง