แบบทดสอบความจำระยะสั้น

แบบทดสอบนี้ได้รับการออกแบบโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกและฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง มันจะช่วยวัดระดับความสามารถในการจำระยะสั้นของคุณ และสามารถใช้เป็นแบบฝึกเพื่อการฟื้นฟูสมองด้านความจำได้

กติกา: เมื่อที่คุณเห็นชุดตัวเลข ให้เลือกปุ่มตัวเลขที่ตรงกันตามลำดับย้อนหลัง ตัวอย่างเช่น หากแสดงชุดตัวเลข 1 2 3 4 ให้คุณเลือก 4 3 2 1

หมายเหตุ: ตัวเลขในแบบทดสอบนี้จะถูกเลือกขึ้นมาแบบสุ่ม หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับกติกาในครั้งแรก คุณสามารถลองทำแบบทดสอบนี้ซ้ำได้ โดยไม่ส่งผลใดๆกับผลลัพธ์ของคุณ

แบบทดสอบความสามารถเฉพาะทางการทดสอบความสามารถสมองเกมพัฒนาสมองควิซท้าทายเมตริกมนุษย์ทดสอบไอคิวทดสอบความจำ
ผลทดสอบ ความจำระยะสั้น ของคุณคือ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง