แบบทดสอบ IQ 2017

แบบทดสอบนี้มี 20 คำถามเพื่อวัดระดับเชาว์ปัญญาของคุณ ทั้งด้านตรรกะ คณิตศาสตร์ ภาษา และอื่นๆ เพื่อผลทดสอบที่แม่นยำ คุณต้องทำแบบทดสอบด้วยตนเอง โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ หรือกระทั่งหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

พวกเราได้พัฒนาแบบทดสอบ IQ ทุกปีมาตั้งแต่ 2014 แบบทดสอบล่าสุดนี้ไม่เหมือนที่ผ่านๆมา เพราะเราได้ทำสร้างสรรค์คำถามขึ้นมาใหม่ทั้งหมด จากการทดสอบและปรับเปลี่ยนภายในกลุ่มทดลองเล็กๆ เราหวังว่าคุณจะสนุกกับมัน

แบบทดสอบ IQ2017สมองความรู้ทั่วไปทดสอบไอคิว
ระดับ IQ ของคุณอยู่ที่
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง