ทำแบบทดสอบ

บุคคลิกแบบENFJ

ทำแบบทดสอบ
สารบัญ

ภาพรวมชาว ENFJ

มีแพชชั่น / ใจดี / ชอบกิจกรรม / มีความรับผิดชอบ

ภาพประกอบของประเภทบุคลิกภาพ ENFJ ที่สร้างโดย Arealme ซึ่งมีรูปสัญลักษณ์ของลักษณะทางและสไตล์ของบุคลิกภาพนี้

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENFJ มักจะเป็นคนที่กระตือรือร้นและมีเสน่ห์ มีความเป็นผู้นำและมีเซนต์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ชาว ENFJ มีบทบาทในหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นการเมือง ปรัชญาหรือการศึกษา ไม่ว่าในที่ทำงานหรือในชีวิต พวกเขามักจะให้ความมั่นคงและสร้างแรงบันดาลใจและสามารถดึงดูดความสนใจและความไว้วางใจจากผู้อื่นเนื่องจากบุคลิกภาพที่มีสเน่ห์ของพวกเขานั้นส่งผลต่อคนรอบข้างนั้นเอง

มุมมองนิสัย
รูปแบบการเข้าสังคมเอ็กโทรเวิร์ต
สไตล์การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สัญชาติญาณ
สไตล์การตัดสินใจใช้ความรู้สึก
ไลฟ์สไตล์ที่ชอบการตัดสินใจ
พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ล้วนแล้วแต่เป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพ ตารางใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

ลักษณะเฉพาะ

จุดแข็ง

ชาว ENFJ เป็นคนที่กล้าที่จะพูดเพื่อความถูกต้อง ด้วยความที่พวกเขาเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมาก่อน พวกเขาจะยืนหยัดอย่างกล้าหาญ แสดงความคิดของตนอย่างตรงไปตรงมา และให้การสนับสนุนแก่ผู้อื่นและสิ่งที่พวกเขาเชื่อ โดยปกติแล้วชาว ENFJ จะกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความยุติธรรมและความเท่าเทียมทางสังคม และมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนผู้ที่ถูกกีดกันหรือปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะยิ่งดีที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ชาว ENFJ ยังมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ฉลาดหลักแหลมและมีความสามารถในการสร้างความเป็นหนึงเดียวกันในทีม พวกเขาเป็นเลิศในการรับฟังความต้องการของผู้อื่น สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายร่วมกัน และสามารถจัดการและเลือกคนให้เข้ากับงานได้ดี อาจกล่าวได้ว่าชาว ENFJ มีบทบาทที่สำคัญในทีมเสมอ พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มั่นคงในระยะยาวได้ พวกเขาแสดงความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการเข้าสังคมได้อย่างโดดเด่น คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ชาว ENFJ ทำให้ชาวเป็นเพื่อนและคู่รักที่ดีมาก

จุดอ่อน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดสำหรับชาว ENFJ คือ พวกเขามีอารมณ์ที่รุนแรงเกินไป ชาว ENFJ ไม่เคยขาดพลังและความมั่นใจ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ทำให้พวกเขามีความเป็นผู้นำและความสามารถในการดำเนินการที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจไม่ทราบว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ซึ่งนำไปสู่การทำให้ผู้อื่นมีอุดมคติแบบเดียวกันกับเขา ดังนั้น เมื่อทำการตัดสินใจหรือตัดสิน พวกเขาอาจใช้มุมมองของตัวเองในการตัดสินมากเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้มองข้ามปัญหาที่เเท้จริงได้ การตัดสินใจโดยอาศัยอารมณ์ส่วนตัวอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงได้

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจำไว้ก็คือ “การวิพากษ์วิจารณ์” เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิต ไม่จำเป็นต้องคิดมากหรือมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ ชาว ENFJ อาจอ่อนไหวมากเกินไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการกระทำของพวกเขา ส่งผลให้เกิดพวกเขาคิดเกี่ยวกับคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นมากเกินไป สิ่งนี้อาจส่งผลต่ออารมณ์และความมั่นใจของพวกเขา และยังส่งผลเสียต่องานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขาอีกด้วย

สิ่งที่ควรพัฒนา

  1. ช้าลงอีกหน่อย: ชาว ENFJ เป็นคนพลังเยอะ กระตือรือร้น และมีแพชชั่นที่เเรงกล้า ชอบการวางแผนอนาคต แต่พวกเขายังต้องพิจารณาสถานการณ์และรายละเอียดต่างๆให้ดีด้วย มันจะช่วยให้การพัฒนาและงานของพวกเขาดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน
  2. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ: เนื่องจากชาว ENFJ เป็นคนใจกว้างและเข้ากับคนง่าย ควบคู่ไปกับความกระตือรือร้นที่จะไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับความต้องการและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน พวกเขาจึงมักจะดูเหมือนยุ่ง อย่างไรก็ตาม บางครั้งจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเพื่อปกป้องเวลาและพลังงานของพวกเขา
  3. สร้างสมดุลระหว่างตนเองและผู้อื่น: ชาว ENFJ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและใส่ใจต่อความต้องการของผู้อื่นอย่างมาก แต่บางครั้งสิ่งนี้อาจส่งผลเสียแก่เขาได้ ดังนั้นในความสัมพันธ์ การแสดงความรู้สึกของตนเองอย่างชัดเจนจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของชาว ENFJ ได้
  4. พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการจัดการ: โดยทั่วไปแล้วชาว ENFJ จะมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ฉลาดหลักแหลมและมีพลังในการรวมผู้อื่นเป็นหนึ่งเดียวกัน การเรียนรู้การบริหารเวลาและทักษะการประสานงานในทีมเพิ่มเติม จะช่วยเพิ่มจุดแข็งของพวกเขาได้
  5. ใช้ชีวิตตามความเป็นจริง: ชาว ENFJ เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ความเป็นมิตร พวกเขาสามารถที่จะมองเห็นด้านบวกและด้านสวยงามของสิ่งต่างๆ พวกเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งชาว ENFJ จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญกับความเป็นจริง มีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายและความสามารถของตน และหลีกเลี่ยงการทำให้เป็นอุดมคติมากเกินไป

ความสัมพันธ์

คู่รัก

เมื่อชาว ENFJ พบคนที่เหมาะสม พวกเขามักจะทุ่มสุดใจและตั้งเป้าที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในฐานะนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ชาว ENFJ ไม่เพียงแต่แสวงหา "ความสนุกสนาน" หรือ "ความโรแมนติก" ในความสัมพันธ์เท่านั้น พวกเขาคำนึงถึงอนาคตและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและใกล้ชิด

ในการมีปฏิสัมพันธ์ ชาว ENFJ จะรักษาอารมณ์ขันและความกระตือรือร้น คอยดูแลคู่รักอย่างเป็นธรรมชาติ ใส่ใจกับความต้องการและความรู้สึกของคู่รัก พวกเขาเชี่ยวชาญในการแสดงอารมณ์ของตนเอง ทำให้คนรักรู้สึกได้ถึงความรักของพวกเขา พวกเขาสนุกกับการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคู่รัก และใช้อารมณ์ขันและการมองโลกในแง่ดีเพื่อทำให้ชีวิตคู่มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์

ในทำนองเดียวกัน การถูก "เพิกเฉย" เป็นสิ่งที่ชาว ENFJ ไม่สามารถทนได้ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะให้ความสำคัญกับความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นเป็นอย่างมาก พวกเขาจึงอาจมองข้ามความต้องการของตนเอง หากคู่รักของพวกเขาเพิกเฉยหรือปฏิเสธพวกเขา ความมั่นใจของพวกเขาอาจได้รับผลกระทบอย่างมาก

มิตรภาพ

ชาว ENFJ เป็นมิตร กระตือรือร้น ไว้วางใจได้ และรักที่จะแบ่งปัน พวกเขามีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและสนุกกับการเข้าสังคม โดยมักจะรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนฝูงในระยะยาว สำหรับชาว ENFJ มิตรภาพเป็นส่วนสำคัญของชีวิต ยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคนรอบข้าง แต่สามารถทำหน้าที่เป็น “คนกลาง” ประสานงานฝ่ายต่างๆ และจัดบรรยากาศในสถานการณ์ทางสังคมแทน

ในการเลือกเพื่อน ผู้ที่มีความสนใจร่วมกันหรือมีอุดมคติเดียวกันจะเป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชาว ENFJ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาทำอะไรร่วมกันชาว ENFJ จะรู้สึกพอใจและมีความสุขอย่างยิ่ง พวกเขาต้องการรู้เรื่องราวต่างๆของเพื่อนและให้การสนับสนุนพวกเขา ในทางกลับกัน หากถูกเพิกเฉยหรือปฏิเสธในมิตรภาพชาว ENFJ อาจรู้สึกท้อแท้อย่างมากได้

ครอบครัว

ชาว ENFJ มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเจริญเติบโตสำหรับบุตรหลานของตนซึ่งเต็มไปด้วยคำแนะนำ การให้กำลังใจ และความรัก ในการจัดการเรื่องครอบครัว พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม โดยการให้คำแนะนำเชิงบวกแก่ลูกๆ ของพวกเขา พวกเขาใส่ใจความต้องการทางอารมณ์และสุขภาพจิตของลูกอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมให้พวกเขาแสดงความคิดออกมาอย่างตรงไปตรงมา แต่นี่ไม่ได้หมายความถึงการเอาแต่ใจ ชาว ENFJ กำหนดขอบเขตและข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสิทธิภาพของบุตรหลาน โดยใช้มาตรการทางวินัยที่เหมาะสมเมื่อจำเป็น

อาชีพ

โอกาศ

ชาว ENFJ เกิดมาเป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาด มั่นใจ และว่องไว พวกเขามีทักษะการสื่อสารและการแสดงออกที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน พวกเขามีความภักดีอย่างยิ่งต่ออาชีพที่พวกเขารัก เช่นเดียวกับสถาบันและองค์กรที่พวกเขาเป็นสมาชิก พวกเขาใช้ประโยชน์จากทักษะความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ในการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาการชาว ENFJ สามารถระบุศักยภาพของผู้อื่นได้ดีและต้องการช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย พวกเขาสามารถดูแลผู้อื่นได้อย่างแท้จริงและชี้แนะพวกเขาด้วยวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา ดังนั้นชาว ENFJ จึงมักได้รับความเคารพหรือมีชื่อเสียงอย่างสูงในที่ทำงาน

ความเสี่ยง

แนวโน้มที่จะตัดสินใจอย่างเร่งรีบ ขาดความอดทน และมุ่งความสนใจไปที่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างความขัดแย้งคือปัญหาที่ชาว ENFJ อาจจะพบได้ในที่ทำงาน ความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วอาจทำให้มองข้ามรายละเอียดบางอย่างในกระบวนการ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่ไม่คาดคิด

นอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในอุดมคติก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาว ENFJ จำเป็นต้องคำนึงถึง พวกเขาอาจมองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากเกินไป เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารร่วมกัน พวกเขาจึงอาจพบว่าเป็นการยากที่จะจัดการกับความขัดแย้งหรือเมื่อจำเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น

ตัวอย่างอาชีพ

อาชีพที่เหมาะสม: 💡 ที่ปรึกษา, 🏫 การศึกษา, 🤝 สังคมสงเดราะห์, 🩺 สาธารณสุข , 💼 ธุรกิจ, 🦺 ความปลอดภัย, 💻 เทคโนโลยี ฯลฯ

อาชีพทั่วไป: 📈 ผู้จัดการบัญชี, 👩‍🏫 ครู, 👩‍💼 นักการเมือง, 👨‍💼 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, 📖 บรรณาธิการนิตยสาร, 📢 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์, 🧠 นักจิตวิทยา, 🌐 นักแปล, 🖊️ นักเขียน, 🤝 นักสังคมสงเคราะห์, 👩‍⚕️ หมอ, 🧑‍🏫 โค้ช, 👨‍💼 ผู้จัดการโครงการ, 👩‍🎨 นักออกแบบ ฯลฯ

ความสัมพันธ์กับบุคลิคภาพอื่นๆ

ความสัมพันธ์บุคลิคภาพ
คู่ที่ดีที่สุดINFPISFP
คู่ที่ดีINTJESFPENFJENTJENFPENTP
เพื่อนที่ดีISFJINTPENFPENFJESTPESFJINFJ
คู่ค้าธุรกิจISTJINFJESFJENTPENTJ
คู่ที่ไม่ค่อยเข้ากันISTPISTJESTJ
หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทบุคลิกภาพมีความซับซ้อนและหลากหลายอย่างมาก และไม่สามารถอธิบายและทำนายได้ด้วยทฤษฎีหรือแบบจำลองที่เป็นหนึ่งเดียวง่ายๆ คำอธิบายนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

INFP กับ ENFJ

บุคลิกภาพของ ENFJ และ INFP เป็นเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกันและกันซึ่งทั้งสองเข้ากันได้อย่างลงตัว พวกเขามีทัศนคติและวิธีการปฏิบัติตัวที่คล้ายคลึงกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคง ลึกซึ้ง และเป็นบวกเมื่ออยู่ด้วยกัน เมื่อคบหากัน พวกเขาจะสะท้อนและรักษาความสม่ำเสมอในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความร่วมมือ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น พวกเขาเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจของกันและกัน โดยรักษาสมดุลไว้ได้อย่างดี

ENFJ กับ ISFP

ชาว ISFP และชาว ENFJ สามารถจัดการความสัมพันธ์ให้เข้ากันได้ดี ชาว ISFP ซึ่งมักเก็บตัว อ่อนไหว และขี้เห็นใจ เขาพร้อมที่จะให้ความเห็นอกเห็นใจ ในทางกลับกันชาว ENFJ มักจะมองโลกในแง่ดี เมื่อพวกเขาร่วมมือกันจะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดอารมณ์เชิงบวกและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้พวกเขาเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับความสัมพันธ์แบบคู่รักที่ยืนยาว

ENFJ กับ INTJ

ชาว INTJ มีความเป็นอิสระ ความกล้าหาญ และความยืดหยุ่นสูง ในขณะที่ชาว ENFJ สามารถดึงเอาการแสดงออกและความสบายใจของ INTJ ออกมาได้ ช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้นและมีความสุขกับความสัมพันธ์โรแมนติกนี้ แม้จะมีมุมมองทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาก็สามารถเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่โรแมนติกต่อกัน

ENFJ กับ ESFP

ชาว ESFP และชาว ENFJ ให้ความสนใจซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน เคารพความสนใจและงานอดิเรกของกันและกัน และสังเกตเห็นอย่างรวดเร็วเมือ่อีกฝ่ายไม่พอใจและพยายามเเก้ไขมัน โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นคนโรแมนติกและดึงดูดเข้าหากันได้ง่าย แสดงถึงความมหลงใหลซึ่งกันและกัน เมื่อพวกเขาตกหลุมรักชาว ESFP และชาว ENFJ ก็ไม่ลังเลที่จะแสดงความรักออกไปโดยไม่มีความระแวงอะไร

ENFJ กับ ENFJ

เมื่อชาว ENFJ อยู่ด้วยกันพวกเขาสามารถจุดประกายแพชชั่นและพลังในการทำสิ่งต่างๆให้กันได้อย่างไม่สิ้นสุด นิสัย มุมมองการมองโลกและค่านิยมที่คล้ายกันทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดี ในกรณีนี้ ENFJ สองคนสามารถเข้ากันได้ง่ายและให้ทำตัวเองในการบรรลุเป้าหมายและวิสัยที่ร่วมกัน อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ เช่น การตอบสนองความต้องการของกันและกัน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ทั้งหมดนี้ต้องใช้พลังงานและความพยายามเป็นพิเศษ

ENFJ กับ ENTJ

ชาว ENTJ และชาว ENFJ จะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของกันและกันออกมา ชาว ENTJ ให้ความสำคัญกับตรรกะ ความใจเย็น กฎเกณฑ์ และประสิทธิภาพ ในขณะที่ชาว ENFJ ให้ความสำคัญกับความอดทน กระตือรือร้น และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และอารมณ์ระหว่างบุคคล บุคลิกที่เกื้อกูลกันเหล่านี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยืนยาวร่วมกันได้ พวกเขาจะพยายามมีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงลึก และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

ENFJ กับ ENFP

ชาว ENFP และชาว ENFJ เป็นคนเปิดเผยและให้ความสำคัญกับการรักษาความรู้สึก จึงมีแนวโน้มที่จะมีความสนใจหรือการตัดสินบางสิ่ง

ENFJ กับ ENTP

ชาว ENTP และชาว ENFJ ต่างกันในด้านการทำงานของการรับรู้ แต่ทั้งคู่ก็เต็มใจที่จะแสดงความรู้สึกและความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในความสัมพันธ์นี้ ความคิดสร้างสรรค์และความมีชีวิตชีวาของชาว ENTP สามารถทำให้ชาว ENFJ มีความสุขและแปลกใจได้อยู่เสมอและพวกเขาจะสำรวจมุมมองและเรื่องราวใหม่ๆไปด้วยกัน

ENFJ กับ ISFJ

ชาว ISFJ เป็นคนใจดี มัน้ำใจ มีความรับผิดชอบ และใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมาก พวกเขาสามารถเป็นไหล่ชาว ENFJ ค่อยซบและทิ้งตัวเมื่อมีปัญหา ทำให้ชาว ENFJ รู้สึกได้รับการดูแลและการสนับสนุน ในทางกลับกันชาว ENFJ ก็สามารถเอาแพชชั่นที่แรงกล้าและความบ้าพลังมาสู่ชาว ISFJ ทำให้พวกเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ในความสัมพันธ์แบบโรแมนติก การรักษาความสดใหม่ตลอดเวลากลายเป็นประเด็นสำคัญชาว ISFJ มักจะเป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยมและชอบทำสิ่งต่างๆตามประเพณี ซึ่งอาจทำให้ชาว ENFJ รู้สึกเบื่อ ในกรณีนี้ พวกเขาจำเป็นต้องพยายามค้นหาความสนใจและกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกันเพื่อรักษาความสดชื่นในชีวิตรัก

ENFJ กับ INTP

INTP เป็นคนเงียบๆ มีเหตุผล มีความสนใจเรื่องแตกต่างกันทางความคิด และมีความสนใจในแนวคิดต่างๆ เมื่อเทียบกับชาว ENFJ แล้ว พวกเขาจะมีความแตกต่างในการจัดการกับอารมณ์และตรรกะ แต่สิ่งนี้ก็ยังสามารถช่วยให้พวกเขาเติบโตและกลายเป็นเพื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าชาว INTP ไม่ชอบการถูกควบคุม ในขณะที่ชาว ENFJ นั้นกระตือรือร้นและทุ่มเทอย่างมาก ซึ่งต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน

ENFJ and ESTP

ชาว ESTP มีความกระตือรือร้นและตรงไปตรงมา ชอบอยู่กับปัจจุบันมากกว่าการวางแผนอนาคต ส่วนชาว ENFJ เป็นคนกระตือรือร้นและชอบที่จะสื่อสารและแบ่งปัน พวกเขาสามารถเป็นเพื่อนที่ดี แบ่งปันชีวิตและอารมณ์กันได้ อย่างไรก็ตามความแตกต่างในเรื่องความมั่นคงและแผนการในอนาคตอาจเป็นอุปสรรคต่อพวกเขาจากการสร้างความสัมพันธ์แบบคู่รัก

ENFJ กับ ESFJ

ชาว ESFJ และชาว ENFJ มีทัศนคติที่คล้ายคลึงกันและใส่ใจไปที่ความต้องการของผู้อื่นเสมอ เนื่องจากการคิดและการเอาใจใส่ที่เหมือนกัน ทั้งสองจึงจัดลำดับความสำคัญของครอบครัว การเข้าสังคม และการสนับสนุนทางอารมณ์ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและกลมเกลียว อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะสามารถลดความขัดแย้งและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหา เหมาะที่จะเป็นเพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจกันอย่างมาก

ENFJ กับ INFJ

ชาว INFJ คือประเภทที่คอยดูแลคนอื่นอย่างเงียบๆ ผ่านการกระทำของพวกเขา และชาว ENFJ ก็มีด้านนี้ที่คล้ายกัน พวกเขามีทัศนะคติที่คล้ายกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความร่วมมือ มีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับชีวิตที่พวกเขาต้องการ และตระหนักดีถึงความพยายามเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายนี้ ดังนั้นชาว INFJ และชาว ENFJ จึงสามารถเป็นคู่ที่เข้ากันได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวและมั่นคง ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องทำงานมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการเสียสละความต้องการและความรู้สึกของตนเองมากจนเกินไป

ENFJ กับ ISTJ

ชาว ISTJ เป็นคนซื่อสัตย์ เงียบขรึม และยึดถือตามประเพณี พวกเขาสามารถให้ความสนใจไปที่การทำงานของตนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงช่วยส่งเสริมและประสานงานกับชาว ENFJ ในที่ทำงานได้ดี แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลับตรงกันข้าม ชาว ISTJ อาจมองว่าชาว ENFJ ใช้แต่อารมณ์ ในขณะที่ชาว ENFJ อาจรู้สึกว่าชาว ISTJ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของตนได้ หากต้องการคบกันและต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคง จำเป็นต้องมีการสื่อสารและความเข้าใจที่มากขึ้น

ENFJ กับ ISTP

โดยทั่วไปแล้วชาว ISTP จะโฟกัสไปที่ความเป็นจริงและการปฏิบัติ ความเป็นอิสระ ความอนุรักษ์นิยม การพึ่งพาตนเองได้ และอาจพบว่าเป็นการยากที่จะมีแพชชั่นที่แรงกล้าที่พวกเขาต้องการให้กับชาว ENFJ หรือรับอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนของเขา เนื่องจากบุคลิกภาพเหล่านี้ไม่ได้มีตกะที่เหมือนกัน อาจทำให้เกิดความยากลำบากในการสื่อสารและการทำความเข้าใจความคิดและมุมมองของกันและกัน ส่งผลให้ไม่สามารถที่จะคุยเรื่องที่ลึกซึ้งร่วมกันได้

ENFJ กับ ESTJ

ชาว ESTJ เป็นนักสัจนิยมที่มีมาตรฐานในการใช้ชีวิตที่ชัดเจน โดยเขามีคุณสมบัติหลายอย่างที่ชาว ENFJ ขาด ซึ่งอาจทำให้พวกเขาน่าดึงดูดใจซึ่งกันและกัน แต่คู่นี้กลับต้องเผชิญกับคำถามที่ว่า “จะพัฒนาอย่างไรในระยะยาว” ความแตกต่างในการมุ่งมั่นทางจิตใจและวิถีชีวิตอาจเป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาว โดยต้องมีการสื่อสารตลอดและมีความประนีประนอมต่อกัน

ชาว ENFJ ที่มีชื่อเสียง

จากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและการกระทำของบุคคลที่มีชื่อเสียง (บทสัมภาษณ์ บทความที่ตีพิมพ์) เราได้รวบรวมหรือคาดเดารายชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนบางส่วนที่มีบุคคลิกแบบ ESTJ:

บารัก ฮูเซน โอบามา – นักการเมืองจากพรรคเดโมแครตชาวสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา

อับราฮัม มาสโลว์ – นักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกา

โยฮัน ว็อล์ฟกัง ฟ็อน เกอเทอ – นักคิด นักเขียน และนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง – บาทหลวงชาวอเมริกัน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และผู้นำขบวนการสิทธิพลเมืองของชาวแอฟริกันอเมริกัน

สเตฟาน ไวค์ – นักประพันธ์ นักกวี นักเขียนบทละคร และผู้เรียบเรียงชีวประวัติชาวออสเตรีย

ขงจื๊อ – นักปรัชญา รัฐบุรุษ และผู้ให้การศึกษาชาวจีนโบราณ

มีฮาอิล กอร์บาชอฟ – นักการเมืองและผู้นำคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียต

โอปราห์ วินฟรีย์ – นักแสดง โปรดิวเซอร์ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน

เบน แอฟเฟล็ก – นักแสดง ผู้กำกับ ผู้เขียนบท และโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกัน

เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ – นักแสดงชาวอเมริกัน