รูปแบบความผูกพันของคุณเป็นแบบไหน

รูปแบบความผูกพันมักถูกใช้ในจิตวิทยาเพื่อประเมินสายสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น เดิมทีความผูกพันจะถูกสร้างขึ้นผ่านความสัมพันธ์ของเราในวัยเด็กกับพ่อแม่ ซึ่งจะถูกส่งต่อมายังวัยผู้ใหญ่ และส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น รูปแบบความผูกพันของคุณล่ะเป็นแบบไหน

ลองทำแบบทดสอบกันดูเถอะ!

ความสัมพันธ์ความรักการเลี้ยงดูบุตรบุคลิกภาพความสัมพันธ์
รูปแบบความผูกพันของคุณคือ

ลองอีกครั้ง