Test Osobowości Wielkiej Piątki

Model osobowości Wielkiej Piątki jest powszechnie uważany za najbardziej solidny sposób opisywania różnic osobowości. Jest podstawą najnowocześniejszych badań osobowości.

Ten test składa się z 25 pytań i oparty jest na stworzonym przez nas scenariuszu, w którym jesteś absolwentem szukającym pracy. Weź udział w tym quizie, aby poznać swoją osobowość za pomocą modelu wielkiej piątki. Zobaczysz, jak układasz się na 5 głównych wymiarach osobowości: otwartość, sumienność, ugodowość, ekstrawersja i neurotyzm.

Osobowość Miary ludzkieOsobowośćTest psychologiczny
Your OCEAN Personality Test Result:
Obliczanie...

Jeszcze raz