Archetypy

którym z gotowych wzorców osobowości jesteś?

Carl Gustav Jung (1875-1961)jest szwajcarskim psychologiem. Rozpoczął współpracę z Zygmuntem Freudem przez prawie 6 lat, począwszy od 1907 r. Aby rozwijać i promować teorię psychoanalityczną. Później jego teoria różniła się od teorii Freuda i stworzyła osobistą analizę teorii psychologii Junga. Jung opiera się na koncepcji „złożonej” i dzieli osobowość na introwersję i ekstrawersję. On również podzielił ją na świadomość, osobistą i zbiorową nieświadomość. Jest byłym prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii i założył Instytut Psychologii Jung. Zmarł w Szwajcarii 6 czerwca 1961 r. Jego teorie i myśli nadal wywierają ogromny wpływ na dzisiejszą naukę psychologii.

Którym z 12 archetypów jesteś? Weź udział w tym teście, aby zobaczyć swój wynik!

Osobowość Test archetypuMiary ludzkieOsobowośćTest psychologicznyTop 30

Jesteś jednym z 12 wzorców:

Jeszcze raz