1/?

מבחן גיל מנטלי

גלו את הגיל המנטלי שלכם!

מקורו של המבחן ביפן, שמו במקור הוא 精神年齢チェック. בבקשה ענו על כל השאלות בכנות, איש לא יראה את התשובות.

לתוצאות אין קשר למנת המשכל שלכם. למטרות מבחן זה, אנו מגדיריםגיל מנטלי כרמה שבה אדם נמצא מבחינה פסיכולוגית בהשוואה למספר השנים שלוקח לילד ממוצע להגיע לאותה הרמה. למשל, אם גילכם המנטלי הוא 10, ללא קשר לגילכם האמיתי, אתם זהים באופן מנטלי לילדים בני 10.

Can you give more background to this mental age test?

Good question. Our mental age test was first released in Nov 2013 on my personal website. The original content was introduced to me by a friend who's from Japan. However, I couldn't find any online resource for it. It has now been translated into 32 languages and is one of the most shared webpages on Facebook and Twitter. Many famous people have taken this test. According to Google Analytics reports, more than 27,292,000 people from more than 156 countries have taken this test.

In Feb 2014, I moved this webpage from my personal website to “arealme.com”, and the Mental Age Test became the first test to exist on arealme.com.

Mental Age Test Result breakdown by country

CountryMental Age
🇯🇵 Japan27.91
🇸🇬 Singapore27.90
🇳🇱 Netherlands27.85
🇬🇧 United Kingdom27.75
🇭🇷 Croatia27.67
🇺🇸 United States27.61
🇹🇷 Turkey27.58
🇲🇾 Malaysia27.56
🇯🇵 Japan27.48
🇫🇮 Finland27.42
🇨🇿 Czechia27.36
🇮🇱 Israel27.34
🇩🇪 Germany27.34
🇫🇷 France26.99
🇬🇷 Greece26.75
🇮🇹 Italy26.73
🇳🇴 Norway26.73
🇵🇱 Poland26.70
🇩🇰 Denmark26.47
🇷🇴 Romania26.45
🇧🇪 Belgium26.44
🇭🇺 Hungary26.39
🇸🇪 Sweden26.27
🇰🇷 South Korea26.23
🇨🇦 Canada25.80
🇪🇸 Spain25.75
🇧🇷 Brazil25.66
🇮🇩 Indonesia25.58
🇲🇽 Mexico25.46
🇮🇪 Ireland25.37
🇦🇺 Australia25.32
🇹🇭 Thailand25.26
🇮🇳 India25.16
🇵🇹 Portugal25.00
 • Source: Anonymously from Google Analytics (quarterly-updated)
 • Sampled from 300K visitors.
 • Some lines are hidden.

Is this mental age test accurate?

I believe so. We've improved our algorithm from time to time since its first launch in 2013. According to most of the users reactions, the quiz is very reliable. Almost 10% of people who completed this test have shared it on Facebook and Twitter.

Other fun facts about our mental age test

 • In 2013, you couldn't begin the test without first entering your actual age. The average age of those taking this test was 23.
 • In 2014, due to privacy protection, we allowed the test taker to opt out from entering his/her actual age. The average age to take this test was then 16. It seems people who are under 18 do not care about letting others know their real age.
 • Question #3 is: "I spend most of my time on ___________.". We added a textfield to let users input their own answer. The most answered items are:
  Answer% of people
  TIktok10.81
  Youtube9.52
  Instagram4.47
  WhatsApp3.98
  Twitter3.54
  Facebook2.38
  Snapchat1.45
  Reddit1.22
  Messenger0.71
  Roblox0.51
  Below are user inputs:-
  Discord9.91
  Netflix2.93
  Books2.56
  Reading1.35
  Work1.33
  Game(s)1.22
  Wattpad1.16
  Pinterest0.98
  Tumblr0.78
  Spotify0.69
  Google0.65
  None0.65
  Telegram0.54
  Minecraft0.52
  Study(ing)0.51
  Genshin Impact0.49
  Fortnite0.46
  Xbox0.44
  LinkedIn0.39
  Quora0.35
  P*rnhub (omg....)0.32
  Sleeping0.31
  Family0.30
  Ao30.29
  PUBG0.28
  roaming0.25
  manga(anime)0.22
  watching anime0.19
  newspaper0.12
  Duolingo0.11
  Unacademy0.10
  school0.09
  ps40.08
  Meditation0.08
  • Source: Anonymously from Google Analytics (quarterly-updated)
  • Sampled from 100K visitors.
  • Only the same value entered by more than 5 test takers will be recorded.
Personality and SelfTop 30Psychological testIQ TestPersonalityBrain teasersAge test
גילכם המנטלי הוא:
מעריך...

נסו שנית