1/?

מבחן גיל מנטלי

גלו את הגיל המנטלי שלכם!

מקורו של המבחן ביפן, שמו במקור הוא 精神年齢チェック. בבקשה ענו על כל השאלות בכנות, איש לא יראה את התשובות.

לתוצאות אין קשר למנת המשכל שלכם. למטרות מבחן זה, אנו מגדיריםגיל מנטלי כרמה שבה אדם נמצא מבחינה פסיכולוגית בהשוואה למספר השנים שלוקח לילד ממוצע להגיע לאותה הרמה. למשל, אם גילכם המנטלי הוא 10, ללא קשר לגילכם האמיתי, אתם זהים באופן מנטלי לילדים בני 10.

[ Personality and Self ]
גילכם המנטלי הוא:
מעריך...

To see how other people scored on this test, please follow our Facebook Page.

נסו שנית