1/?

מבחן נטייה סאדומזוכיסטית

סאדומזוכיזם הוא חוויית הנאה מינית מגרימה או קבלה של כאב והשפלה מצד אדם אחר (או אפילו מצד עצמכם).

הסרט 50 גוונים של אפור הזניק את הסאדו-מזו לרמה חדשה של חשיפה והכרה מצד החברה. האם יש לכם נטייה לסאדיזם או מזוכיזם? פשוט ענו על 15 השאלות הבאות, והם יגלו כמה כנועים או שולטים אתם באמת.

[ Relationships ]
תוצאת מבחן הנטייה הסאדומזוכיסטית שלכם היא:

To see how other people scored on this test, please follow our Facebook Page.

נסו שנית