1/?

מבחן נטייה סאדומזוכיסטית

סאדומזוכיזם הוא חוויית הנאה מינית מגרימה או קבלה של כאב והשפלה מצד אדם אחר (או אפילו מצד עצמכם).

הסרט 50 גוונים של אפור הזניק את הסאדו-מזו לרמה חדשה של חשיפה והכרה מצד החברה. האם יש לכם נטייה לסאדיזם או מזוכיזם? פשוט ענו על 15 השאלות הבאות, והם יגלו כמה כנועים או שולטים אתם באמת.

RelationshipsTop 30PersonalitySexualitySadomasochism
תוצאת מבחן הנטייה הסאדומזוכיסטית שלכם היא:

To see how other people scored on this test, please follow our Facebook Page.

נסו שנית