מבחן חמשת התכונות הגדולות

מודל חמש התכונות הגדולות מתואר בפי מומחים רבים כדרך היעילה ביותר להבדיל בין סוגי אופשי שונים. זהו הבסיס למחקר האישיות המדעי היום.

שאלון זה המורכב מ-25 שאלות מתבסס על תרחישים שניסחנו, שבהם תגלמו את דמותו של סטודנט המחפש עבודה. המבחן הזה חוקר את האישיות שלכם בהתאם למודל חמש התכונות הגדולות, ואנחנו נבדוק איפה אתם עומדים ביחד לחמש ממדים חשובים של האופי האנושי: פתיחות, מודעות, חביבות, מוחצנות, ועצבנות (נוירוטיות).

אישיות ועצמימדדים אנושייםאישיות
תוצאת מבחן האישיות מסמי“ר שלכם היא:
מנתח...

נסו שנית