1/?

איזה אחד משבע החטאים של הנצרות מאפיין אתכם?

לפי הרשימה המקובלת, שבעת החטאים הם: גאווה, חמדנות, זימה, קנאה, זללנות, כעס ועצלות.

החלוקה הזו התחילה עם אבות המדבר, במיוחד אווגריוס פונטיקוס, שזיהה שבעה או שמונה מחשבות רעות שכל אחד צריך להתגבר עליהן.

מהו החטא שלכם? קחו את המבחן עכשיו!

What X are you?Top 30PersonalityWhat X are you?Seven deadly sins
הנה ניתוח שבעת החטאים שלכם:

To see how other people scored on this test, please follow our Facebook Page.

נסו שנית