1/?

איזה אחד משבע החטאים של הנצרות מאפיין אתכם?

לפי הרשימה המקובלת, שבעת החטאים הם: גאווה, חמדנות, זימה, קנאה, זללנות, כעס ועצלות.

החלוקה הזו התחילה עם אבות המדבר, במיוחד אווגריוס פונטיקוס, שזיהה שבעה או שמונה מחשבות רעות שכל אחד צריך להתגבר עליהן.

מהו החטא שלכם? קחו את המבחן עכשיו!

הנה ניתוח שבעת החטאים שלכם:

To see how other people scored on this test, please follow our Facebook Page.

נסו שנית