เมืองใดในญี่ปุ่นที่เหมาะให้คุณไปอยู่มากที่สุด

ด้วยการวิเคราะห์มุมมองใต้จิตสำนึกที่มีต่อสไตล์การใช้ชีวิต งาน และสภาพอารมณ์ บททดสอบนี้จะบอกได้ว่าหนึ่งใน 50 เมืองของญี่ปุ่นนี้ เมืองใดที่เหมาะให้คุณไปอาศัยอยู่มากที่สุด

แบบทดสอบนี้ใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (国土地理院)

ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ควิซเมืองต่างๆฉันควรไปอยู่ที่ไหนดีญี่ปุ่น

ในประเทศญี่ปุ่น เมืองที่ฉันควรไปอยู่ที่สุดคือ:

ลองอีกครั้ง