Angst test

2 minutters test, øjeblikkelige resultater

Denne test er en simulering. Du skal svare, som om du lige er blevet færdig med skolen og søger job. Uanset hvilket stadie i livet du befinder dig på, så svar venligst baseret på dit nuværende livssyn (Tænk ikke på dine tidligere valg og adfærd).

Freud identificerede 3 typer af angst: Virkeligheds angst, Neurotisk angst og Moralsk angst.
  • Virkeligheds angst er frygten for hændelser i det virkelige liv.
  • Neurotisk angst er den ubevidste bekymring for, at vi vil miste kontrollen over vores drifter, hvilket resulterer i straf for upassende adfærd.
  • Moralsk angst er frygten for at krænke vores egne moralske principper.
Personlighed og SelvAngstHjerneSundhedMenneskelige metrikkerMentale helbredstestsPersonlighed
Din angst er:

Prøv igen