Hvilken av disse 12 arketypene er du?

Carl Gustav Jung (1875 - 1961) er en sveitsisk psykolog. Han jobbet tett med Freud for å utviklet det som nå er er kjent som psykoanalysen. Dette ble grunnlaget for det vi nå kjenner som Jungs typeindeks. Jung deler personlighetstrekk inn i ekstroversjon/introversion, og forskjellige typer bevissthet. Han har vært president I den internasjonale foreningen for psykoanalyse, formann for den internasjonale foreningen for psykoterapi, og oppretter Jungs institutt for psykologi. Han døde i juni 1961, men arbeidet hans lever videre og har i stor grad påvirket moderne pyskologu.

Hvilken type er du? Ta testen og finn det ut.

Personlighet og SelvArketype testMenneskelige metrikkerPersonlighetPsykologisk testTopp 30

Du er følgende type:

Prøv på nytt