EI-test (emosjonell intelligens)

emosjonell intelligens

EI gjenspeiler en persons evner til å vise empati med andre: identifisere, vurdere, håndtere og uttrykke egne følelser; oppfatte og vurdere andres følelser; bruke følelser til å legge til rette for tenking og forståelse av emosjonell betydning.

Svar ærlig på spørsmålene. Det er ingen som ser svarene dine.

Personlighet og SelvFerdighetstesteremosjonell kvotientEQ-testPersonlighetPsykologisk testTopp 30
Your EQ:
Evaluerer...

Prøv på nytt