Faglig personlighetstest-radar

Du må svare på alle spørsmål. Kanskje kan begge alternativene beskrive deg, men du må velge alternativet som beskriver deg best.

Målet med denne testen er å finne de mest naturlige tendensene dine. Ikke tenk på situasjonen du er i, venner, familie, kolleger e.l. Det ene alternativet er ikke verre eller bedre enn det andre. Alle typer har sine pluss- og minussider.

Personlighet og SelvKarriereENFJENFPENTJENTPESFJESFPESTJESTPMenneskelige metrikkerINFJINFPINTJINTPISFJISFPISTJISTPJobberPersonlighetPsykologisk test

Prøv på nytt

INTP

Tenker - Analyserer problemer grundig med intelligens.
Du prøver alltid å finne en logisk forklaring på noe du er interessert i. Du liker abstrakte og teoretiske ting. Du er mer interessert i bekreftelse fra enn sosial kommunikasjon med personer. Du er rolig, tilbakeholden, fleksibel og tolerant. Du har en ekstraordinær evne til grundig forskning. Du er svært skeptisk, så du analyserer alltid problemer. Enkelte ganger er du for hard og nådeløs.
INTP-kjendis: Albert Einstein, fysiker.

ENTP

Profet - Overbevise andre med idéene dine.
Du er fleksibel, smart, årvåken, rett fram og god til å motivere andre mennesker. Du kan mobilisere alle ressurser for å løse nye og utfordrende problemer. Du vet hvordan du kan finne abstrakte muligheter og analysere dem med strategisk tenkning. Du er flink til å lese andre mennesker. Du er ikke tilfreds med et normalt liv. Du gjør sjelden de samme tingene flere ganger. Du hopper alltid raskt fra én interesse til en annen.
ENTP-kjendis: Sokrates, filosof.

ENTJ

Utøvende - Alt er under kontroll.
Du er ærlig og besluttsom med et iboende lederskap. Du kan raskt legge merke til fremgangsmåtene og prosedyrene som er ulogiske og ineffektive. Du kan kontinuerlig legge til og utvikle et nytt system for å løse organisatoriske problemer. Du liker å legge en langtidsplan for deg selv og gjennomføre den. Du er kunnskapsrik og har en vid horisont. Du ønsker også å uttrykke det du tenker til andre.
ENTJ-kjendis: Napoleon Bonaparte, keiser.

INTJ

Ekspert - Unik og streber etter perfeksjonisme.
Du har mange kreative tanker. Du prøver alltid å vri idéene dine til et faktum, mens du utrettelig jobber for å nå målet du setter deg. Du kan forstå den kognitive modellen til den ytre verden og tenke med et langtidsperspektiv. Når du har forpliktet deg, legger du en plan og gjennomfører den. Du er svært uavhengig og skeptisk. Du har alltid en høy standard uansett om det er for deg selv eller andre.
INTJ-kjendis: Isaac Newton, fysiker.

ENFJ

Giver - Maksimerer alles potensiale.
Du er lidenskapelig, ansvarlig, omsorgsfull og medfølende. Du kan raskt oppfatte følelsene, behovene og motivasjonen til andre mennesker. Du finner potensialet i alle og ønsker å hjelpe dem slik at de kan maksimere sitt potensial. Du fremmer alltid personlig utvikling og teamvekst. Du er svært følsom for ros og kritikk. Du behandler alle lojalt, er svært sosial og samarbeider godt med andre. Du er en godt likt leder som kan stimulere andre godt.
ENFJ-kjendis: Martin Luther King, Jr., borgerrettighetsforkjemper.

INFJ

Mentor - Bringe lys inn i mørket.
Du vil alltid se etter en dypere mening i tankene dine, forholdet du har med andre og det fysiske livet. Du forsøker å forstå andres motivasjon og er en god menneskekjenner. Du er svært grundig når du gjør ting, og du er lojal overfor dine egne verdier. Visjonen din er å yte mer for alle. Når du fullfører dette målet, er du modig, resolutt og organisert.
INFJ-kjendis: Platon, filosof.

ENFP

Forslagsyter - Alt er mulig.
Du er full av lidenskap og fantasi. Livet er fylt av muligheter. Du kan raskt finne forbindelser mellom forskjellige typer informasjon og saker, og du håndterer ting på en sikker måte i henhold til mønstrene du finner. Du er ivrig etter å få godkjenning fra andre, og du er også ganske sjenerøs med å gi ros og støtte til andre. Du er svært uformell og fleksibel. Du er talentfull med en sjelden veltalenhet og evnen til improvisasjon.
ENFP-kjendis: Tom Hanks, amerikansk skuespiller.

INFP

Filosof - Leve i din egen idealverden.
Du er en idealist. Du er lojal mot verdiene dine og menneskene som er viktige for deg. Du håper å leve i en verden som stemmer nøyaktig med dine egne verdier. Du er svært nysgjerrig på verden. Du finner alltid flere muligheter, og driver deg selv og andre slik at disse idéene blir realisert. Du forsøker å forstå andre og hjelpe dem med å maksimere sitt potensial. Når det ikke er noe som truer din egen verdi, er du ganske fleksibel og god til å akseptere andre.
INFP-kjendis: J.K. Rowling, forfatter av serien om Harry Potter

ESTP

En handlingens mann - Løse de omkringliggende problemene med full energi.
Du er ganske uformell og inkluderende. Du liker å løse praktiske problemer hvor løsningene dine har en umiddelbar effekt. Du kjeder deg med teori og begrep. Du håper du kan løse et problem for full maskin. For deg er øyeblikket med naturlig flyt viktigere. Du nyter hvert minutt du er sammen med andre. Du nyter også gleden og komforten med den virkelige verden. Du liker å lære ved å gjøre.
ESTP-kjendis: George W. Bush

ISTP

Håndverker - Observere rolig, men handle raskt.
Du er svært tålmodig og fleksibel. Normalt er du en rolig observatør, mens hvis det finnes et problem, forsøker du å finne løsningen så raskt som mulig. Du analyserer alltid hvordan ting kan gjøres mer effektivt og løser praktiske problemer ved hjelp av rikelige mengder informasjon. Du er svært interessert i årsak-virkning-forhold. Du organiserer fakta med objektive og logiske prinsipper. Du legger stor vekt på effektivitet og fortreffelighet.
ISTP-kjendis: Steve Jobs, grunnlegger av Apple

ESFP

Skuespiller - Livet er din scene.
Du er utadvendt, vennlig og åpen. Du elsker livet svært høyt og nyter komforten i den virkelige verden. Du liker å skape nye ting med andre. Du bruker din årvåkne persepsjon og praktiske innstilling i arbeidet, noe som betyr at jobben din blir fylt med moro. Du er svært uformell. Du liker ting som skjer naturlig. Du kan også akseptere nye miljøer og mennesker raskt. Når du samarbeider med andre, kan du lære nye ferdigheter svært raskt.
ESFP-kjendis: Leonardo DiCaprio, skuespiller

ISFP

Kunstner - Vis ditt synlige arbeid for en rik, indre verden.
Du er stille, vennlig, følsom og mild. Du lever i nuet og nyter alt som skjer rundt deg. Du liker å ha et privatliv og gjøre ting etter ditt eget tidsskjema og i ditt eget tempo. Du er tro mot deg selv og lojal overfor de som står deg nærmest. Du liker ikke konflikter og motsetninger. Du presser ikke tankene eller verdiene dine på andre.
ISFP-kjendis: Lady Gaga, sanger/låtskriver

ESTJ

Hovmester - Sørger for at alt fungerer som det skal, og at det går ryddig for seg.
Du er svært praktisk og realistisk. Du er også bestemt og besluttsom. Når du har tatt en avgjørelse, vil du handle umiddelbart. Du er god til å bruke prosjekter og mobilisere alle ressurser og mennesker for å fullføre dem. Du håper at du kan nå målene dine på mest mulig effektiv måte. Du kan håndtere de daglige oppgavene godt. Du har din egen klare og logiske standard som du holder fast ved, og håper at andre også kan nå disse standardene. Du holder deg urokkelig til timeplanen din.
ESTJ-kjendis: Emma Watson, skuespillerinne

ISTJ

Inspektør - Følge reglene til punkt og prikke.
Du er stille og seriøs. Du er hensynsfull, gjennomtenkt og ærlig, og dette kan gi deg suksess. Du er realistisk, pragmatisk og dedikert. Du bestemmer rasjonelt hva du skal gjøre, og vil nå målene dine trinn for trinn uten distraksjoner. Du liker å ha orden og oversikt. Du legger stor vekt på tradisjon og lojalitet, både på jobb, hjemme og i hverdagen.
ISTJ-kjendis: George Washington, amerikansk president og general

ESFJ

Omsorgsperson - Hjelper andre lidenskapelig for å ordne opp i alt.
Du er godhjertet, grundig og god til å samarbeide. Du arbeider for en harmonisk atmosfære, og forsøker ivrig på å bygge et slikt miljø. Du liker å fullføre oppgaven med andre både nøyaktig og punktlig. Du er alltid lojal og samvittighetsfullt bekymret for andre. Du kan legge merke til ethvert behov hos andre i hverdagen, og forsøker ditt beste for å tilfredsstille dem. Du håper at andre setter pris på at du finnes og alt du gjør for dem.
ESFJ-kjendis: Anne Hathaway, skuespillerinne

ISFJ

Beskytter - Tar vare på andre omhyggelig og hensynsfullt.
Du er stille, vennlig, ansvarsfull og seriøs. Du fullfører alltid oppgavene du har fått på en konsekvent og pålitelig måte. Du er streng, forsiktig og nøyaktig når du arbeider med ting. Du er svært lojal og hensynsfull. Du legger merke til og husker alle detaljer og mennesker som er viktige for deg. Du bryr deg dypt om andres følelser. Uansett om det gjelder livet ditt eller jobben, kan du hele tiden gjøre omgivelsene fredelige og harmoniske.
ISFJ-kjendis: Prins Charles, engelsk tronarving, gift med Camilla Parker Bowles, var gift med Diana, sønn av Elizabeth II, far til William og Harry

Merk: Målet med denne testen er å finne de iboende tendensene dine. Det blir litt som å spørre deg om du er høyrehendt eller venstrehendt. Prosentene i figuren står bare for hvor sikker du er på om du er høyrehendt eller venstrehendt når du tar testen. Hver enkelt person har sin egen særpregede tendens. Noen av tendensene kan være åpenbare, mens andre ikke er det. Når karaktertypen din er bekreftet, er ikke prosentene så viktige. Det går ikke an å si at jeg er 80 % innadvendt, akkurat som du ikke kan si at jeg er 80 % venstrehendt. Det er ingen gode eller dårlige egenskaper. Å kjenne seg selv er ikke for å sette en merkelapp på seg selv, det handler om å utvikle de positive trekkene og kontrollere de negative.

Innadvendthet I eller Utadvendthet E – du kan få energien din fra det du fokuserer oppmerksomheten din på.

Du er Innadvendt og bekymret for hvordan endringene i det ytre miljøet påvirker deg: Konsentrer dine mentale krefter og din oppmerksomhet på ditt indre liv, og fokuser på dine indre erfaringer, tanker, idéer og følelser. Du foretrekker å tenke uavhengig og å lese.

Folk som er annerledes enn deg, er Utadvendt og bekymret for hvordan du påvirker det ytre miljøet: Konsentrerer dine mentale krefter og din oppmerksomhet på den ytre verden og kommunikasjon med andre, og liker å møte andre, diskutere og snakke.

Fornemmelse S eller Intuisjon N – hva du vil legge mer merke til når du mottar og oppfatter informasjonen fra omverdenen.

Du er Intuisjon og liker abstrakte teorier og prinsipper. Du er opptatt av helheten til ting og tendensen med endring og utvikling. Du er opptatt av inspirasjon, fantasi og kreativitet. Du liker innblanding, analogi, koblinger, mulighet, slutning og forutsigelse.

Folk som er annerledes enn deg, er Fornemmelse og er bekymret for den detaljerte informasjonen du får gjennom sansene dine: ting du ser, hører, lukter, smaker og berører. Du legger mer merke til detaljer og beskrivelser. Du liker å bruke og utvikle ferdighetene du allerede har.

Tenking T eller Følelser F – hvordan du tar avgjørelser.

Du er Tenking og legger merke til de logiske forholdene mellom ting. Du liker å evaluere og ta avgjørelser ved hjelp av objektiv analyse. Du er svært rasjonell, objektiv og rettferdig. Du betrakter prinsipper som viktigere enn å være fleksibel.

Folk som er annerledes enn deg, er Følelser og legger mest vekt på egne eller andres følelser. Verdien og harmonien vil være din standard for evaluering. Du er svært sympatisk, snill, vennlig og hensynsfull. Du tenker alltid på hvordan atferden din vil påvirke andres følelser.

Dømmende J eller Oppfattende P – hvordan du organiserer og ordner livet.

Du er Oppfattende og må samle inn mer informasjon før du tar en avgjørelse. Så du forsøker å forstå og tilpasse deg. Du fokuserer på prosess, og endrer målene dine basert på endret informasjon. Du har alltid plass til uforutsette hendelser i hverdagen. Du liker en avslappet og fri livsstil som kan være litt uoversiktlig.

Folk som er annerledes enn deg, er Dømmende og liker å evaluere og ta avgjørelser. Du liker å legge planer, og vil gjerne styre, kontrollere og presse på for resultatene. Du fokuserer på å fullføre oppgaven. I ditt daglige liv håper du at livet er organisert, trinn-for-trinn og etter en tidsplan.