1/?

Faglig personlighetstest-radar

Du må svare på alle spørsmål Kanskje kan begge alternativene beskrive deg, men du må velge alternativet som beskriver deg best.

Målet med denne testen er å finne de mest naturlige tendensene dine. Ikke tenk på situasjonen du er i, venner, familie, kolleger e.l. Det ene alternativet er ikke verre eller bedre enn det andre. Alle typer har sine pluss- og minussider.

arealme.com
Del på Facebook
Prøv på nytt

Tenker - Analyserer problemer dypt med intelligens.

Du prøver alltid å finne en logisk forklaring på noe du er interessert i. Du liker abstrakte og teoretiske ting. Du har mer interesse i bekreftelse enn sosial kommunikasjon med personer. Du er rolig, tilbakeholden, fleksibel og tolerant. Du har en ekstraordinær evne til grundig forskning. Du er svært skeptisk, så du analyserer alltid problemer. Enkelte ganger er du for hard og nådeløs.

INTP-kjendis: Albert Einstein, fysiker.

Profet - Gjør idéer til menneskers ønsker.

Du er fleksibel, smart, årvåken, rett fram og god til å motivere andre mennesker. Du kan mobilisere alle ressurser for å løse nye og utfordrende problemer. Du vet hvordan du kan finne abstrakte muligheter og analysere dem ved strategisk tenkning. Du har en sterk evne til å lese andre mennesker. Du er ikke tilfreds med et normalt liv. Du gjør sjelden de samme tingene gjentatte ganger. Du hopper alltid raskt fra én interesse til en annen.

ENTP-kjendis: Sokrates, filosof.

Utøvende - Alt er under kontroll.

Du er ærlig og besluttsom med et iboende lederskap. Du kan raskt legge merke til fremgangsmåtene og prosedyrene som er ulogiske og ineffektive. Du kan kontinuerlig legge til og utvikle et nytt system for å løse organisatoriske problemer. Du liker å legge en langtidsplan for deg selv og gjennomføre den. Du er kunnskapsrik og har en vid horisont. Du ønsker også å uttrykke det du tenker til andre.

ENTJ-kjendis: Napoleon Bonaparte, keiser.

Ekspert - Unik og streber etter perfeksjonisme.

Du har mange kreative tanker. Du prøver alltid å vri idéene dine til et faktum, mens du utrettelig arbeider for å nå målet du setter deg. Du kan forstå den kognitive modellen til den ytre verden og tenke med et langtidsperspektiv. Når du har forpliktet deg, legger du en plan og gjennomfører den. Du er svært uavhengig og skeptisk. Du har alltid en høy standard uansett om det er for deg selv eller andre.

INTJ-kjendis: Isaac Newton, fysiker.

Giver - Maksimerer alles potensiale.

Du er lidenskapelig, ansvarlig, omsorgsfull og medfølende. Du kan skarpt oppfatte følelsene, behovene og motivasjonen til andre mennesker. Du finner potensialet i alle og ønsker å hjelpe dem slik at de kan maksimere sitt potensial. Du fremmer alltid personlig utvikling og teamvekst. Du er svært følsom for ros og kritikk. Du behandler alle lojalt og har en høy sosial skikkethet og samarbeider godt med andre. Du er en svært smittsom leder som kan stimulere andre godt.

ENFJ-kjendis: Martin Luther King, Jr., borgerrettighetsforkjemper.

Mentor - Bringe lys inn i mørket.

Du vil alltid søke dyp betydning i tankene dine, forholdet du har med andre og det fysiske livet. Du forsøker å forstå andres motivasjon og har skarp menneskeinnsikt. Du er svært grundig når du gjør ting og lojal overfor dine egne verdier. Visjonen din er å gi bedre service til alle. Når du fullfører dette målet, er du modig, resolutt og organisert.

INFJ-kjendis: Platon, filosof.

Forslagsyter - Alt er mulig.

Du er full av lidenskap og fantasi. Livet er for deg fullt av muligheter. Du kan raskt finne forbindelser mellom forskjellige typer informasjon og saker og håndtere ting på sikker måte i henhold til mønstrene du finner. Du er ivrig etter å få godkjenning fra andre og du er også ganske generøs med å gi ros og støtte til andre. Du er svært uformell og fleksibel. Du er talentfull med en sjelden veltalenhet og evnen til improvisasjon.

ENFP-kjendis: Tom Hanks, amerikansk skuespiller.

Filosof - Leve i din egen idealverden.

Du er en idealist. Du er lojal mot verdiene dine og menneskene som er viktige for deg. Du håper du kan leve i en verden som kan matche nøyaktig til dine egen verdi. Du er svært nysgjerrig på verden. Du kan alltid finne flere muligheter og drive deg selv og andre slik at disse idéene blir realisert. Du forsøker å forstå andre og hjelpe dem med å maksimere sitt potensial. Når det ikke er noe som truer din egen verdi, er du ganske fleksibel og god til å akseptere andre.

INFP-kjendis: J.K. Rowling - forfatter av serien om Harry Potter

En handlingens mann - Løse de omkringliggende problemene med full energi.

Du er ganske uformell og inkluderende. Du liker å løse praktiske problemer hvor løsningene dine har en umiddelbar effekt. Du kjeder deg med teori og begrep. Du håper du kan løse et problem for full maskin. For deg er øyeblikket med naturlig flyt viktigere. Du nyter hvert minutt når du er sammen med andre. Du nyter også gleden og komforten med den virkelige verden. Du liker å lære gjennom praksis.

ESTP-kjendis: George W. Bush

Håndverker - Observere rolig, men handle raskt.

Du er svært tålmodig og fleksibel. Normalt er du en rolig observatør, mens hvis det finnes et problem, forsøker du å finne løsningen så raskt som mulig. Du analyserer alltid hvordan ting kan gjøres mer effektivt og løser praktiske problemer ved hjelp av rikelige mengder informasjon. Du er svært interessert i årsaks- og virkningsforhold. Du organiserer fakta med objektive og logiske prinsipper. Du legger stor vekt på effektivitet og fortreffelighet.

ISTP-kjendis: Steve Jobs, grunnlegger av Apple

Skuespiller - Livet er din scene.

Du er utadvendt, vennlig og åpen. Du elsker livet svært høyt og nyter komforten i den virkelige verden. Du liker å skape nye ting med andre. Du bruker din årvåkne persepsjon og praktiske innstilling med deg i arbeidet, noe som betyr at jobben din blir fylt med moro. Du er svært uformell. Du liker ting som skjer naturlig. Du kan også akseptere nye miljøer og mennesker raskt. Når du samarbeider med andre, kan du lære en ny ferdighet svært raskt.

ESFP-kjendis: Leonardo DiCaprio, skuespiller

Kunstner - Vis ditt synlige arbeid for en rik, indre verden.

Du er stille, vennlig, følsom og mild. Du lever i nuet og nyter alt som skjer rundt deg. Du håper at du kan ha privat rom og gjøre ting etter ditt eget tidsskjema og fart. Du holder fast ved hjertet og er lojal mot menneskene som er viktige for deg. Du liker ikke konflikter og motsetninger. Du presser ikke tankene eller verdiene dine på andre.

ISFP-kjendis: Lady Gaga, sanger/låtskriver

Hovmester - Sørger for at alt går som det skal og at det går ryddig for seg.

Du er svært praktisk og realistisk. Du er også bestemt og besluttsom. Når du har tatt en avgjørelse, vil du handle umiddelbart. Du er god til å bruke prosjekter og mobilisere alle ressurser og mennesker for å fullføre dem. Du håper at du kan nå målene dine på mest mulig effektiv måte. Du kan håndtere de daglige oppgavene godt. Du har din egen klare og logiske standard og du vil insistere på den samtidig som du håper at andre kan nå dine standarder også. Du holder deg urokkelig til timeplanen din.

ESTJ-kjendis: Emma Watson, skuespillerinne

Inspektør - Opptre i omhyggelig og grundig i henhold til eksisterende regler.

Du er stille og seriøs. Du kan vinne i kraft av din hensynsfullhet og forsiktige tenkning og ærlige personlighet. Du er realistisk, pragmatisk og dedikert. Du bestemmer hva du skal gjøre rasjonelt, og da vil du nå målene dine trinn for trinn uten distraksjoner. Du liker å ordne ting i orden. Enten du er på jobb, hjemme eller i hverdagen, vil du legge stor vekt på tradisjon og lojalitet.

ISTJ-kjendis: George Washington, amerikansk president og general

Omsorgsperson - Hjelper andre lidenskapelig for å ordne alt.

Du er godhjertet, grundig og god på å samarbeide. Du arbeider for en harmonisk atmosfære og forsøker ivrig på å bygge et slikt miljø. Du liker å fullføre oppgaven med andre både nøyaktig og punktlig. Du er alltid lojal og samvittighetsfullt bekymret for andre. Du kan legge merke til ethvert behov til andre i hverdagen og forsøke ditt beste for å tilfredsstille dem. Du håper at andre kan sette pris på at du finnes og alt du gjør for dem.

ESFJ-kjendis: Anne Hathaway, skuespillerinne

Beskytter - Tar vare på andre omhyggelig og hensynsfullt.

Du er stille, vennlig, ansvarsfull og seriøs. Du kan alltid fullføre oppgavene du har fått på en konsekvent og pålitelig måte. Du er streng, forsiktig og nøyaktig når du arbeider med ting. Du er svært lojal og hensynsfull. Du legger merke til og husker alle detaljer og mennesker som er viktige for deg. Du bryr deg dypt om andres følelser. Uansett om det gjelder livet ditt eller jobben, kan du hele tiden gjøre omgivelsene fredelige og harmoniske.

ISFJ-kjendis: Prins Charles, engelsk tronarving, gift med Camilla Parker Bowles, var gift med Diana, sønn av Elizabeth II, far til William og Harry

Merk: Målet med denne testen er å finne de iboene tendensene dine. Det blir litt som å spørre deg om du er høyrehendt eller venstrehendt. Prosentene i figuren står bare for hvor sikker du er på om du er høyrehendt eller venstrehendt når du tar testen. Hver enkelt person har sin egen særpregede tendens. Noen av tendensene kan være åpenbare, mens andre ikke er det. Når karaktertypen din er bekreftet, er ikke prosentene så viktige. Det går ikke an å si at jeg er 80 % innadvendt, akkurat som du ikke kan si at jeg er 80 % venstrehendt. Det er ingen gode eller dårlige egenskaper. Å kjenne seg selv er ikke for å merke deg, men for å utvikle fordelene dine og kontrollere ulempene dine.

Innadvendthet I eller Utadvendthet E - Du kan få energien din fra det du fokuserer oppmerksomheten din på.

Du er Innadvendt Tendens, at bekymret for hvordan endringene til det ytre miljøet påvirker deg: Konsentrer dine psykologiske krefter og oppmerksomhet på ditt indre liv og fokuser på din indre erfaring, tanker, idéer og følelser. Du foretrekker å tenke uavhengig og lese.

folk som er annerledes enn deg, er Utadvendt Tendens, at bekymret for hvordan du påvirker det ytre miljøet: Konsentrerer dine psykologiske krefter og oppmerksomhet på den ytre verden og kommunikasjon med andre og liker å møte andre, diskutere og snakke.

Fornemmelse S eller Intuisjon N - Hva du vil legge mer merke til når du mottar og oppfatter informasjonen fra omverdenen.

Du er iNtuisjon Tendens, at som abstrakte teorier og prinsipper. Du er opptatt av helheten til ting og tendensen med endring og utvikling. Du er opptatt av inspirasjon, fantasi og kreativitet. Du liker innblanding, analogi, koblinger, mulighet, slutning og forutsigelse.

folk som er annerledes enn deg, er Fornemmelse Tendens, at er bekymret for den detaljerte informasjonen du får gjennom sansene dine: ting du ser, hører, lukter, smaker og berører. Du legger mer merke til detaljer og beskrivelser. Du liker å bruke og utvikle ferdighetene du allerede har.

Tenking T eller Følelser F - Hvordan tar du avgjørelser.

Du er Tenking Tendens, at legge merke til de logiske forholdene mellom ting. Du liker å evaluere og ta avgjørelser ved hjelp av objektiv analyse. Du er svært rasjonell, objektiv og rettferdig. Du betrakter prinsipper som viktigere enn å være fleksibel.

folk som er annerledes enn deg, er Følelser Tendens, at legge mest vekt på egne eller andres følelser. Verdien og harmonien vil være din standard for evaluering. Du er svært sympatisk, snill, vennlig og hensynsfull. Du tenker alltid på hvordan atferden din vil påvirke andres følelser.

Dømmende J eller Oppfattende P - Hvordan du organiserer og ordner livet.

Du er Oppfattende Tendens, at må samle inn mer informasjon før du tar en avgjørelse. så du forsøker å forstå og tilpasse deg. Du fokuserer på prosess og endrer målene dine basert på endret informasjon. Du har alltid plass til uforutsette hendelser i hverdagen. Du liker en avslappet og fri livsstil, som kan være litt uoversiktlig.

folk som er annerledes enn deg, er Dømmende Tendens, at liker å evaluere og ta avgjørelser. Du liker å legge planer og vil gjerne styre, kontrollere og presse på for resultatene. Du fokuserer på å fullføre oppgaven. I ditt daglige liv håper du at livet er organisert, trinn for trinn og respekterer tidslinjen.

Test for mental alder2014 IQ-testHvilken karriere skal du ha?Er du en fargeekspert?Test for navnematching2015 IQ-testIQ Triangle Test (2016-versjonen)Test ordforrådet ditt på norsk på nettet